Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện

Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện

Sáng ngày 30/6/2020, thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng thành viên, tổ công tác do Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án lưới điện (BA1) nhằm rà soát tình hình công tác quản lý dự án giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị. Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong tổ công tác, đại diện các Ban Tổng công ty, lãnh đạo và đại diện các phòng chức năng của BA1. Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc Ban QLDA lưới điện trình bày báo cáo tại buổi làm việc Trong giai đoạn 2016-2020, tổng khối lượng dự án do EVNNPC giao BA1 là khởi công: 136 dự án; nghiệm thu đóng điện: 125 dự án; và quyết toán: 134 dự án với giá...

Văn hóa - Xã hội

Ban quản lý dự án lưới điện – EVNNPC tổ chức Lễ gắn biển công trình Lắp MBA T2 Thạch Tổ Hà Nam chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPC và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ…

Ban quản lý dự án lưới điện – EVNNPC tổ chức Lễ gắn biển công trình Lắp MBA T2 Thạch Tổ Hà Nam chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPC và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18/5/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã gắn biển cho công trình Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Thạch Tổ, tỉnh Hà Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPC và Kỷ...

Khoa học - công nghệ

Đưa ứng dụng CBM vào "chẩn đoán và điều trị bệnh" cho… điện

Phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị CBM (còn gọi là sửa chữa bảo dưỡng khi cần thiết) đang được EVNHCMC triển khai áp dụng.     Phương pháp này áp dụng các công nghệ chẩn đoán, thử nghiệm...

Tin ban dự án lưới điện

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Sáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công...