Thơ tình mùa đông

NHỮNG VẦN THƠ TÌNH.... THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA

 Bão ở đâu xa, bão trong lòng.

Góc trời thương nhớ, hỏi còn không?

Ai đi ngược Bắc xuôi Nam đó

Có kẻ chung tình nỗi đợi mong!


Gió bấc mưa sa vẫn khép lòng 
Mõi mòn chiếc bóng giữa đêm đông 
Ai hay gối ướt đôi dòng lệ 
Thức trọn canh dài, trông ngóng trông... 

Chén tiễn, chén đưa buổi lá vàng 
Hẹn ngày trở lại bóng thu sang 
Gió đông nay đã đùa hoa thắm 
Chạnh nhớ người xưa những lệ tràn. 

Từng cánh hoa tàn theo gió bay 
Mơ người xa vắng cõi chân mây 
Chiều nghiêng bóng xế, sầu cô lẻ 
Chết lặng cả hồn, ai có hay? 

Duyên tình theo dấu buổi phân ly 
Giã biệt từ đây tuổi xuân thì 
Tựa cửa hững hờ, buông tóc xõa 
Mơ bóng ai về? phút vinh quy ! 


Tôn Nữ Hòa Thi 

12/2006 
THƠ TÌNH : TÔN NỮ HÒA THI  dăng trên :http://vannghechunhat.net