Giới thiệu chung về PGM

 

       GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN


1. Vài nét sơ lược:

Ban quản lý dự án lưới điện là thành viên trực thuộc TCT ĐLMB được thành lập ngày 5/3/1999 và được thành lập lại theo quyết định số 161/QĐ-EVN NPC ngày 16/4/2010 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có nhiệm vụ làm đầu mối quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới và trạm điện thuộc khu vực phía Bắc. Từ nhiệm vụ đó, Ban quản lý dự án lưới điện đã không ngừng đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí quản lý  theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

 Nhiệm vụ chính của Ban quản lý dự án lưới điện:

-      Quản lý các dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV thuộc NPC ;

-      Quản lý dự án phát triển điện nông thôn do ngân hàng thế giới tài trợ ;

-      Quản lý các dự án lưới điện vay vốn nước ngoài và các dự án thuộc nguồn vốn khác của NPC ;

-      Thẩm tra dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán của các dự án được giao ;

-      Thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn như: lập dự án đầu tư ; đấu thầu, tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình... của các dự án do NPC quản lý.

2. Thông tin chung:

-  Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án lưới điện (Power Grid Project Management Board)

-  Đơn vị quản lý: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Northern Power Comporation)

-  Giám đốc: Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc  Ban QLDA lưới điện

-  Tổng số nhân viên: 200

-  Trụ sở chính: Số 22 Ngõ 399, Đường Au Cơ  – Tây Hồ - Hà Nội

-  Tel:   024 22139252 ; FAX 024 37166920


 Lĩnh vực hoạt động:

-      Quản lý các dự án lưới điện có cấp điện áp đến  220kV thuộc NPC;

-      Quản lý dự án phát triển điện nông thôn do ngân hàng thế giới tài trợ;

-      Quản lý các dự án lưới điện vay vốn nước ngoài và các dự án thuộc nguồn vốn khác của NPC;

-      Thẩm tra dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán của các dự án được giao ;

-      Thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn như: lập dự án đầu tư ; đấu thầu, tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình... của các dự án do NPC quản lý.

3. Quá trình hoạt động: 

-    Ban Quản lý dự án lưới điện – TCT ĐLMB chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1999 theo Quyết định thành lập của Tập đoàn điện lực Việt Nam số 88 EVN/HĐQT-TCCB-NĐ ngày 05/03/1999 và được thành lập lại theo quyết định số 161/QĐ-EVN NPC ngày 16/4/2010 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với nhiệm vụ được giao là thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành chống quá tải lưới điện 110kV và cải tạo lưới điện một số Thành phố, Thị xã, dự án NLNT trên địa bàn NPC quản lý.

-     Trong những ngày đầu đi vào hoạt động, biên chế lao động của Ban còn hạn chế với hơn 30 cán bộ hầu hết được điều động từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu còn nhiều thiếu thốn nhưng lãnh đạo Ban đã quyết tâm chỉ đạo toàn Ban vượt qua những trở ngại trước mắt, từng bước tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được NPC giao. Đồng thời được quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Ban, Ban quản lý dự án lưới điện với tinh thần đoàn kết vừa làm vừa học hỏi đã lớn mạnh trưởng thành theo từng thời gian, luôn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

-     Kết quả sau 21 năm hoạt động 1999-2020, Ban quản lý dự án lưới điện được đánh giá cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ chống quá tải lưới điện 110kV trên toàn địa bàn quản lý của NPC; triển khai dự án NLNT Việt Nam khu vực Miền Bắc đúng tiến độ và đã được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen cho tập thể CBCNV Ban quản lý dự án lưới điện và cá nhân các Lãnh đạo Ban. Ngoài ra Ban QLDALĐ, các phòng, tổ trực thuộc Ban và các đồng chí Trưởng, phó các Phòng – Tổ còn nhận được nhiều bằng khen và và Cờ thi đua của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bằng khen của UBND các Tỉnh có dự án xây dựng… Đặc biệt Ban quản lý dự án lưới điện còn được vinh dự đón nhận  Huân chương lao động hạng Ba  và hạng Nhì do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 2004-2008 và từ năm 2009 - 2013 góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Điện, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.