Liên hệ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN

Tel:  024 22139252

Fax: 024 37166920

Địa chỉ: Số 22, Ngõ 399, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân , Tây Hồ - Hà Nội.

Thư ký Ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hiên - ĐT 0966969388

Webside: http://evnnpcba1.vn

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.