Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Nơi ban hành
3551/CV-BDALĐ-TCKT 19/11/2015 Về việc thanh toán CP vận chuyển VTTB từ Điện lực Thái Nguyên về Điện lực Điện Biên dự án MR& CTLĐ nông thôn tỉnh Điện Biên. Phòng Tài Chính Kế Toán
3550/CV-BDALĐ-TCKT 19/11/2015 Về việc thanh toán CP xây lắp HĐ 84,HĐ 85 dự án MR & CTLĐ nông thôn tỉnh Điện Biên. Phòng Tài Chính Kế Toán
3548/CV-BDALĐ-TCKT 19/11/2015 Về việc đề nghị cấp vốn cho dự án TBA 110kV Hương Sơn & nhánh rẽ. Phòng Tài Chính Kế Toán
3549/CV-BDALĐ-TCKT 19/11/2015 Về việc đề nghị cấp vốn cho dự án TBA 110kV Vũ Thư & Đz 110kV Thái Bình Vũ Thư-Seier. Phòng Tài Chính Kế Toán
3545/BDALĐ-TXT 18/11/2015 Về việc làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu NPC/MR220PB/G03.1 .Dự án Mở rộng ngăn lộ 110kV TBA 220kV Phú Bình và các ĐZ đầu nối. Phòng Chuẩn Bị Xây Dựng
3544/CV-BDALĐ-KH 18/11/2015 Về việc giải ngân thanh quyết toán các tiểu dự án LĐ trung hạ áp thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP). Phòng Kế Hoạch
3542/CV-BDALĐ-CBXD 18/11/2015 Về việc thỏa thuận cos san nền,đầu nối đường vào trạm và hệ thống cấp,thoát nước cho TBA 110kV Tam Đảo,tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng Chuẩn Bị Xây Dựng
3541/CV-BDALĐ-CBXD 18/11/2015 Về việc thông báo kết quả LCNT gói thầu NPC/220PB-MBAT2/G03 -Dự án :Lắp MBA AT2 TBA 220kV Phú Bình. Phòng Chuẩn Bị Xây Dựng
3539/CV-BDALĐ-GS2 18/11/2015 Về việc triển khai công tác GPMB cho dự án ĐZ và TBA 110kV Tằng Lỏong 3,tỉnh Lào Cai. Tổ Giám Sát 2
3536/TCT-BDALĐ 18/11/2015 Thư chấp thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu NPC/MR220PB/G03.2. Phòng Kế Hoạch