Ảnh buổi giao lưu và gặp mặt thân mật nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017

Ảnh buổi giao lưu và gặp mặt thân mật nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017