Khởi công Dự án lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Phù Ninh, Phú Thọ

Chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc 6/10/1969 - 6/10/2019, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2019 Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Công trình Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong 4 công trình trọng điểm EVNNPC giao thực hiện trong tháng 9 năm 2019.

Đại diện đơn vị thi công và các CBCV Ban QLDA lưới điện tại Lễ khởi công dự án

 Dự án Lắp MBA T2 của TBA 110 kV Phù Ninh tỉnh Phú Thọ có quy mô xây dựng:

* Phía 110kV: Lắp đặt mới MBA T2 - 63MVA – 110/35/22kV -100/100/100%; Lắp ngăn lộ 110kV cho MBA T2 gồm: 01 MC, 03 máy biến dòng 1 pha, 02 bộ DCL 3 pha 2 lưỡi tiếp đất,  01 bộ CSV trung tính 72kV, 01 bộ DCL trung tính 72kV và 03 bộ CSV 96kV.

* Phía 35kV: Lắp  01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ phân đoạn, 02 tủ máy xuất tuyến, Lắp 03 CSV 35kV kèm ghi sét và các thiết bị đồng bộ.

* Phía 22kV:
- Lắp đặt 01 tủ hợp bộ 22kV, 01 tủ lộ tổng, 01 tủ dao cắm (phù hợp với tủ C41 hiện hữu),  04 tủ máy cắt lộ đi, 01 tủ đo lường và các thiết bị đồng bộ.


       
Hiện trạng ngăn lộ 110kV  lắp máy T2 TBA 110kV Phù Ninh - Phú Thọ

Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh đã được Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình thiết kế và được triển khai thi công thực hiện bởi: Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (AIT), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại thương mại xuất nhập khẩu Thái Bình
 
Dự án này có mức tổng đầu tư được duyệt là 41,941 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu đưa vào vận hành trong tháng 12 năm 2019. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Phù Ninh và lân cận; Phù hợp với Quy hoạch phát triển của Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2020 có xét đên 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 
Nguyễn Mạnh Hiên - NPCBA1

Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC: Khởi công dự án trạm biến áp 110kv Mường Chà Tỉnh Điện Biên

Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC: Khởi công dự án trạm biến áp 110kv Mường Chà Tỉnh Điện Biên

Chào mừng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập EVN 21/12/1954 - 21/12/2019, sáng ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Công trình TBA 110kV Mường Chà tỉnh Điện Biên. Ông Nguyễn Trường Giang – Phụ trách Phòng QLCT1 - PMU1 cho biết: Dự án này có mức tổng đầu tư được duyệt là 38,423 tỷ VNĐ; Sử dụng vốn vay TDTM và vốn khấu hao cơ bản của Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Đây là một trong những công trình trọng điểm EVNNPC giao thực hiện trong tháng tri ân khách hàng năm 2019. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ bổ sung nguồn...

Read more
Written on 18/12/2019, 10:44 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-tram-bien-ap-110kv-muong-cha-tinh-dien-bienChào mừng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập EVN 21/12/1954 - 21/12/2019, sáng ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Công trình TBA 110kV Mường Chà tỉnh Điện...
Written on 09/12/2019, 10:57 by hiennm
khoi-cong-du-an-xuat-tuyen-110kv-173-174-tram-bien-ap-220kv-truc-ninhNgày 27/ 11/2019, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Công trình Xuất tuyến 110kV 173, 174 Trạm biến áp 220kV Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là công trình thực hiện các hoạt động của...
Written on 03/12/2019, 14:13 by hiennm
dong-dien-an-toan-du-an-nang-cong-suat-mba-t1-ket-hop-hoan-thien-so-do-va-xoa-t-cua-tram-110kv-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binhNgày 30/11/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án NCS MBA T1 kết hợp hoàn thiện sơ đồ và xóa T của Trạm 110kV Thành phố...
Written on 12/11/2019, 10:11 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-dz-110-kv-nha-may-dien-thai-binh-tien-hai-tinh-thai-binh Hoàn thiện đấu nối tại TBA 110kV Tiền Hải Thực hiện chỉ thi liên tịch 4976 /CTLT – BDALĐ ngày 25/10/2019 giữa Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện và Công đoàn Ban QLDA lưới điện về việc: Phát động...
Written on 23/10/2019, 15:59 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-npcpgmĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐZ VÀ TBA 110kV TÂN YÊN Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ khởi công Công trình ĐZ và TBA 110 kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. ...
Written on 26/09/2019, 15:31 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-may-bien-ap-t2-tba-110kv-phu-ninh-phu-thoChào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc 6/10/1969 - 6/10/2019, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2019 Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Công trình Lắp MBA T2...