Ban quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 của TBA 110 kV Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Vào hồi 18 h 20 phút ngày 25/01/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC  vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp  MBA T2  của TBA 110 kV Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.


             Máy biến áp 63MVA -115/35/22kV – 100/100/100%  đã sẵn sàng đóng điện

Ông Lê Hồng Thanh – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Chống quá tải cho TBA 110kV Bỉm Sơn và đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng.

Dự án được khởi công ngày 30/10/2018 và có tổng mức đầu tư 44,626 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án Lắp MBA T2 TBA 110 kV Bỉm Sơn, có quy mô xây dựng:

Phía 110kV: Lắp đặt 01 MBA T2 công suất 63MVA – 110/35/22kV – 100/100/100%, kèm tủ điều khiển xa; Lắp đặt ngăn lộ 110kV cho ngăn MBA T2 gồm: 01 máy cắt; 03 bộ biến dòng điện 1 pha; 01 bộ dao cách ly 2 tiếp đất; 01 bộ dao cách ly 1 tiếp đất; 01 bộ chống sét van trung tính 72kV; 01 bộ dao cách ly trung tính 72kV và 03 chống sét van 96kV kèm bộ ghi sét và các thiết bị đồng bộ.

Phía 35kV:  Lắp đặt mới dãy tủ 35kV cho MBA T2, trong đó sử dụng các tủ điện 35kV hợp bộ đặt trong nhà gồm: 01 tủ máy cắt tổng; 01 tủ đo lường; 01 tủ phân đoạn; 01 tủ dao cắm; 02 tủ máy cắt lộ đi và 03 chống sét van 1 pha ngoài trời.

Phía 22kV: Lắp đặt mới dãy tủ 22kV cho MBA T2, trong đó sử dụng các tủ điện 22kV hợp bộ đặt trong nhà gồm: 01 tủ máy cắt tổng; 01 tủ đo lường; 01 tủ phân đoạn; 01 tủ dao cắm; 02 tủ máy cắt lộ đi  và 03 chống sét van 1 pha ngoài trời; Chuyển nguồn cấp cho MBA tự dùng 22kV (TD41) đang lấy từ MBA T1 sang MBA T2 (tận dụng lại tủ tự dùng cũ, bổ sung cáp tự dùng mới khi di chuyển tủ tự dùng).

Phần điều khiển bảo vệ, đo lường, SCADA: Lắp đặt 01 tủ điều khiển, bảo vệ ngăn MBA T2; Lắp đặt 01 tủ điều khiển, bảo vệ ngăn liên lạc 112, bảo vệ so lệch thanh cái; Lắp đặt 01 tủ điều khiển bảo vệ ngăn 172; Lắp đặt 01 tủ công tơ đo đếm, bổ sung các vật liệu kết nối từ dãy tủ C32, C42 mới đến công tơ đặt tại tủ gom công tơ; Bổ sung các vật tư, thiết bị để kết nối phần thiết bị mới và hệ thống SCADA hiện trạng, kiểm tra end – to – end, piont – to – point, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu tại trạm và A1.

 Phần xây dựng: Xây dựng, cải tạo mở rộng nhà phân phối để đảm thực hiện lắp đặt dãy tủ 22, 35kV mua sắm mới; Xây dựng mới móng MBA T2; Xây dựng mới móng và trụ đỡ các thiết bị: Máy cắt 110kV; dao cách ly 110kV; biến dòng điện 110kV; chống sét van 110kV; chống sét van trung tính 72kV; biến điện áp 110kV; sứ đỡ 110kV; Xây dựng mới móng và cột póoc tích ngăn 172; Bổ sung mương cáp trong nhà và ngoài trời.

Phần PCCC:  Sử dụng hệ thống PCCC hiện có của trạm;  Xây dựng mới hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: bể nước cứu hỏa, nhà trạm bơm cứu hỏa, các đường ống, trụ cấp nước cứu hỏa, đường ống thoát dầu sự cố cho MBA T2 và hệ thống báo cháy.


 Nguyễn Mạnh Hiên- Ban Quản lý dự án lưới điện NPC

 

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...