Ban quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 của TBA 110 kV Trực Ninh, Tỉnh Nam Định và Dự án Lắp MBA T2 TBA Thanh Nông, tỉnh Hòa Bình

Ngày 27/01/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp  MBA T2  của TBA 110 kV Trực Ninh, Tỉnh Nam Định. Ông Lê Hồng Thanh – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết đây là công trình có yêu cầu tiến độ rất gấp nhằm phục vụ nhu cầu cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho các phụ tải, đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Nam Định trước và trong dịp tế Nguyên đán. Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải mạnh mẽ của huyện Trực Ninh nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung trong giai đoạn 2016 – 2020. Dự án đóng điện là cơ sở để phát triển lưới điện phân phối tỉnh Nam Định theo định hướng các Quy hoạch phát triển trên địa tỉnh và góp phần giảm tải cho địa bàn tỉnh Nam Định.


  
Khánh thành công trình Lắp MBA T2 TBA 110kV Trực Ninh – tỉnh Nam Định

Dự án được khởi công ngày 04/12/2018 và có tổng mức đầu tư 14,881 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án Lắp MBA T2 TBA 110 kV Trực Ninh, có quy mô xây dựng: Lắp đặt MBA T2 công suất 40MVA – 110/35/22kV – (100//100/100%) được điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty và các thiết bị đồng bộ.
 


         

    Hoàn thiện lắp đặt ngăn lộ 110kV của MBA T2 TBA 110kV Thanh Nông

Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Thanh Nông, tỉnh Hòa Bình được khởi công ngày 19/12/2018 với số vốn đầu tư 17 tỷ VNĐ với quy mô: Lắp mới MBA T2 công suất 25MVA – 110/35/22kV, kèm tủ điều khiển xa (máy được điều chuyển từ dự án NCS T1 TBA 110kV Phú Thọ theo quyết định giao A số 4012/QĐ-EVNNPC ngày 26/12/2017) và các thiết bị đồng bộ.
  
Với quyết tâm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho tỉnh Hòa Bình đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, vào hồi 22 h 59 phút ngày 30/01/2019 MBA T2 TBA 110kV Thanh Nông tỉnh Hòa Bình đã được Hội đồng nghiệm thu đưa vào đóng điện vận hành an toàn.

Dự án này khi đưa vào vận hành sẽ: Chống quá tải cho TBA 110kV Thanh Nông, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải của huyện Lạc Thủy, huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn và phát triển sản xuất khu công nghiệp Thanh Hà, KCN Phú Thành giai đoạn 2016 – 2020; Đảm bảo khả năng cấp điện N-1 theo tiêu chí N-1 cho MBA.


             Nguyễn Mạnh Hiên NPC PGM

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...