Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 của TBA 110 kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Vào hồi 12h20 phút ngày 25/3/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất  MBA T1  của TBA 110 kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án đã được khởi công ngày 30/11/2018 có tổng mức đầu tư 23,684 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.