Ban quản lý dự án lưới điện: Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Thay MBA T1 TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty diện lực miền Bắc về việc tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện của khu vực thành phố Thanh Hóa và khu vực lân cận của tỉnh Thanh Hóa. Vào hồi 18h00’ ngày 20/01/2020, Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Thay MBA T1 TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa.

 

Toàn cảnh TBA 110kV Núi Một trước giờ G
 

Dự án Thay MBA T TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa thuộc Công trình năng lượng cấp II - nhóm C và có tổng mức đầu tư  19 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

 

Di chuyển  MBA T1 TBA Núi Một vào vị trí lắp đặt

Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Đảm bảo tính tối ưu về kết lưới, linh hoạt trong vận hành giảm thời gian mất điện do sự cố, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện; Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng trong khu vực.
Quy mô xây dựng : Dự án Thay MBA T TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa

 a. Phía 110kV:
Thay MBA T1 công suất 63MVA - 115/38,5/11kV bằng MBA 63MVA - 115/38,5/23(11)kV, kèm tủ điều khiển xa và thiết bị đồng bộ khi thay MBA (MBA được điều động từ nguồn dự phòng của Tổng công ty).
 - Lắp đặt lại dao cách ly trung tính và chống sét van 72kV hiện có.
 - Đấu nối lại thiết bị sử dụng dây dẫn ACSR-240mm2.
 b. Phía 35kV: 
- Sử dụng lại thiết bị hiện có của trạm.
- Lắp đặt lại chống sét van 35kV, kèm đồng hồ đếm sét hiện có của MBA T1.
- Bổ sung chuỗi sứ đỡ thanh cái 35kV ngoài trời.
- Đấu nối lại thiết bị sử dụng dây dẫn ACSR-500mm2.
  c. Phía 22kV: Lắp mới chống sét van 22kV (kèm bộ đếm sét) đầu cực MBA T1.
  d. Phía 10kV:
    - Đấu nối lại cáp lực, lắp đặt lại chống sét van 10kV, kèm đồng hồ đếm sét hiện có của MBA T1.
  e. Hệ thống điều khiển:
- Thay thế, lắp đặt mới 01 tủ điều khiển xa cho MBA T1.
- Lắp đặt hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị lắp mới (cáp có đặc tính chống chuột, chống ngặm nhấm, chống cháy theo tiêu chuẩn) và các phụ kiện kết nối các thiết bị lắp mới và hệ thống TB hiện có. Khai báo bổ sung các tín hiệu của VTTB mới lên hệ thống điều khiển hiện có của trạm.
   f. Hệ thống rơle bảo vệ: Bảo vệ máy biến áp T1, Phía 110kV, Phía 35kV, Phía 11kV Sử dụng hệ thống rơ le bảo vệ hiện có tại trạm.
   g. Hệ thống đo lường: Sử dụng hệ thống đo lường hiện có tại trạm.
   h. Hệ thống thông tin, SCADA: Sử dụng hệ thống thông tin, Scada hiện có của trạm.
 Tín hiệu SCADA của MBA T1 TBA 110kV Núi Một được thực hiện vào giai đoạn sau (Theo dự án kết nối về TTĐKX tỉnh Thanh Hóa do Công ty điện lực Thanh Hóa chủ đầu tư thực hiện).
  i. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Sử dụng hệ thống PCCC hiện có của trạm.
  j. Hệ thống chống sét, nối đất của trạm:
   - Bổ sung dây nối thép mạ kẽm để nối các thiết bị lắp đặt mới với hệ thống nối đất hiện có của trạm.
  g. Giải pháp xây dựng chính: Cải tạo hố thu dầu móng MBA T1.


 Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công dự án ĐZ & TBA 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương.   Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ động thổ dự án ĐZ và TBA 110kV Kim Thành, Hải Dương Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công...

Read more
Written on 24/09/2020, 12:29 by hiennm
dong-tho-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-kim-thanh-tai-tinh-hai-duongThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm...
Written on 24/09/2020, 12:28 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t3-tba-110kv-van-trung-tinh-bac-giangThực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, vào hồi 17h10 ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý...
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...