Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC: Khởi công dự án cải tạo ĐZ 110kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân, tỉnh Nam Định

Nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 ngay từ quý đầu tháng đầu, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Dự án Cải tạo ĐZ 110kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân, tỉnh Nam Định.

Dự án này do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công trình khởi công  EVNNPC giao thực hiện trong tháng 3 năm 2020.

Ông Vũ Anh Tài –  Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Dự án Cải tạo ĐZ 110kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân, tỉnh Nam Định thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C và có quy mô xây dựng: Phần ĐZ110kV: Cải tạo khoảng  17,455km ĐZ 110kV, mạch đơn, từ vị trí cột 07 (thuộc dự án “ Cải tạo ĐZ 110kV từ Mỹ Lộc – VT10”) đến pooctich  TBA 110kV Lý Nhân, thay  dây dẫn ACCC220, thay thế các phù kiện phù hợp.Hệ thống cột, móng , tiếp địa, dây chống sét, dây cáp quang và các phụ kiện sử dụng lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cơ lý; Phần TBA 110kV Lý Nhân, Mỹ Lộc: Cải tạo lại cho phù hợp với thiết kế KTDT của dự án đã dược phê duyệt.


 

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi công dự án.

Dự án Cải tạo ĐZ 110kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân, tỉnh Nam Định đã được Xí nghiệp tư vấn – Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc thiết kế và  Liên danh Sao vàng – Điện và XD công trình thi công.

Dự án này có mức tổng đầu tư được duyệt là 32,768 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu đưa vào vận hành trong  năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Tăng cường liên kết kết lưới điện khu vực Nam Đinh, Hà Nam; Nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho ĐZ 110kV lộ 176 TBA 220kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2055, có xét đến năm 2035 theo Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương.


Nguyễn Mạnh Hiên - Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công dự án ĐZ & TBA 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương.   Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ động thổ dự án ĐZ và TBA 110kV Kim Thành, Hải Dương Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công...

Read more
Written on 24/09/2020, 12:29 by hiennm
dong-tho-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-kim-thanh-tai-tinh-hai-duongThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm...
Written on 24/09/2020, 12:28 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t3-tba-110kv-van-trung-tinh-bac-giangThực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, vào hồi 17h10 ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý...
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...