Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Bắc Á Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Ngày 08/4/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm Lễ khởi công Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An. Đây là một trong các công trình được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện khởi công trong tháng 4 năm 2020.

Dự án này có mức tổng đầu tư được duyệt là 13,657 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu đưa vào vận hành trong  năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung; Đảm bảo vận hành TBA theo tiêu chí N-1; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 Quy mô xây dựng Dự án lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á:

Lắp đặt máy biến áp T2 công suất 25MVA - 110/35/11kV (MBA được điều động nội bộ từ MBA T2 TBA Hà Trung theo QĐ 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019).

Phía 110kV: Lắp đặt bổ sung 01 ngăn lộ tổng MBA T2; Lắp đặt bổ sung thiết bị hoàn thiện ngăn liên lạc 112. Các thiết bị lắp đặt ngoài trời;

Phía 35kV: Lắp đặt phân đoạn thanh cái 35 kV(C32) kết nối với thanh cái hiện hữu (C31), thiết bị lắp đặt trong nhà.

Phía 11kV: Lắp đặt 03 bộ chống sét van kèm đếm sét. (chưa khai thác phụ tải)

Phần điều khiển bảo vệ: Lắp đặt bổ sung các tủ điều khiển bảo vệ cho các ngăn lộ thiết bị lắp mới; Kết nối với hệ thống SCADA hiện có đảm bảo tiêu chí điều khiển xa và vận hành TBA không người trực.

Phần xây dựng: Xây dựng móng MBA, các móng trụ đỡ thiết bị, mương cáp,…đặt ngoài trời;


Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGMĐộng thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công dự án ĐZ & TBA 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương.   Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ động thổ dự án ĐZ và TBA 110kV Kim Thành, Hải Dương Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công...

Read more
Written on 24/09/2020, 12:29 by hiennm
dong-tho-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-kim-thanh-tai-tinh-hai-duongThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm...
Written on 24/09/2020, 12:28 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t3-tba-110kv-van-trung-tinh-bac-giangThực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, vào hồi 17h10 ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý...
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...