Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công ba dự án tại tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng năm, chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công ba dự án tại tỉnh Bắc Ninh: Công trình Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn; Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành và Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn.


Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi công dự án Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV

 mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn

Các Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và Trái phiếu do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công trình khởi công EVNNPC giao thực hiện khởi công trong tháng 5 theo kế hoạch của EVNNPC năm 2020.

Ông Vũ Anh Tài – Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Các Dự án này thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C. Các Dự án này do có mức tổng đầu tư được duyệt là 107, 495 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu và đưa vào vận hành trong năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Nâng cao khả năng mang tải cho đường dây 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 - TBA 110kV Tiên Sơn; Đồng bộ khả năng mang tải cho mạch vòng đường dây 110kV từ TBA 500kV Đông Anh -TBA 220kV Bắc Ninh 2 tương đương dây AC-400, giảm tổn thất điện áp, tổn thất điện năng cho lưới điện khu vực tỉnh Bắc Ninh. Chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Thuận Thành và MBA T1 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn; Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, đảm bảo tiêu chí N-1, Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện áp cho khu vực tỉnh Bắc Ninh; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi công dự án

Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Quy mô xây dựng:

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn:

Cải tạo thay dân dẫn tuyến đường dây không 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 (lộ 173, 174) – TBA 110kV Tiên Sơn; Điểm đầu: Pooctich 110kV TBA 220kV Bắc Ninh 2; Điểm cuối: Pooctich 110kV TBA 110kV Tiên Sơn; Cụ thể: Cải tạo thay dây dẫn, nâng tiết diện từ AC-300 lên ACCC-315 (tương đương dây dẫn AC-400) cho 01 và 02 mạch đường dây không 110kV với tổng chiều dài tuyến 4,02km theo thiết kế kỹ thuật dự toán được duyệt.

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành:

Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/35/22kV (100%/100%/100%), kèm tủ điều khiển xa và các thiết bị đồng bộ.

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn:

Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/35/22kV (100%/100%/100%), kèm tủ điều khiển xa và các thiết bị đồng bộ.

 

Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM


Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Sáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II, nhóm C có tổng vốn đầu tư là 136,857 tỷ VNĐ, Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty TNHH MTV thương mại và tư vấn đầu tư công nghiệp tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cung cấp thiết bị và lắp đặt, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện xây lắp, Công ty CP đầu tư điện và xây dựng công trình tư vấn giám sát. Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý...

Read more
Written on 01/07/2020, 08:54 by hiennm
le-dong-tho-du-an-dz-va-tba-110kv-lieu-de-tinh-nam-dinhSáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II,...
Written on 10/06/2020, 08:20 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-vu-thu-tinh-thai-binhVới nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện liên tục và ổn định trong những ngày nắng nóng của EVNNPC và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực miền Bắc vào hồi 14h51’...
Written on 09/06/2020, 10:09 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-tba-110kv-song-cong-2-va-nhanh-re-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng thành công Đại hội đảng bộ EVNNPC ngày 05/6/2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025)....
Written on 08/06/2020, 09:01 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-ba-du-an-tai-tinh-bac-ninhThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng năm, chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 03 tháng 6...
Written on 02/06/2020, 14:09 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-mba-t2-tba-110kv-muong-so-tinh-lai-chauHòa trong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công...
Written on 29/05/2020, 16:26 by hiennm
khoi-cong-du-an-dz-110kv-tu-tba-220kv-luu-xa-tba110kv-gang-thep-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công nghị...
Written on 05/05/2020, 09:54 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-binh-luc-tinh-ha-namTrong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng công sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Kỷ niệm 130 năm ngày...
Written on 21/04/2020, 09:22 by hiennm
khoi-cong-du-an-nang-cong-suat-may-bien-ap-t2-tba-110kv-than-uyen-va-may-bien-ap-t2-tba-110kv-phong-tho-tinh-lai-chauVừa qua, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ khởi công Dự án NCS MBA T2 TBA 110kV Than Uyên và Dự án NCS MBA T2 TBA Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là hai dự án thuộc Công trình năng lượng...
Written on 09/04/2020, 14:48 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-dat-mba-t2-tba-110kv-bac-a-nghia-dan-tinh-nghe-anNgày 08/4/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm Lễ khởi công Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An. Đây là một trong các công trình được Tổng công ty...
Written on 06/04/2020, 13:31 by hiennm
khoi-cong-du-an-thay-may-bien-ap-t1-tba-110kv-ha-trung-va-tho-xuan-tinh-thanh-hoaNgày 29/3/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã khởi công Dự án thay MBA T1 TBA 110kV Hà Trung và Dự án MBA T1 TBA Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai dự án này thuộc Công trình II, nhóm C, Chủ đầu...