Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công ba dự án tại tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng năm, chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công ba dự án tại tỉnh Bắc Ninh: Công trình Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn; Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành và Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn.


Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi công dự án Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV

 mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn

Các Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và Trái phiếu do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công trình khởi công EVNNPC giao thực hiện khởi công trong tháng 5 theo kế hoạch của EVNNPC năm 2020.

Ông Vũ Anh Tài – Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Các Dự án này thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C. Các Dự án này do có mức tổng đầu tư được duyệt là 107, 495 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu và đưa vào vận hành trong năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Nâng cao khả năng mang tải cho đường dây 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 - TBA 110kV Tiên Sơn; Đồng bộ khả năng mang tải cho mạch vòng đường dây 110kV từ TBA 500kV Đông Anh -TBA 220kV Bắc Ninh 2 tương đương dây AC-400, giảm tổn thất điện áp, tổn thất điện năng cho lưới điện khu vực tỉnh Bắc Ninh. Chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Thuận Thành và MBA T1 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn; Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, đảm bảo tiêu chí N-1, Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện áp cho khu vực tỉnh Bắc Ninh; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khởi công dự án

Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Quy mô xây dựng:

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 – TBA 110kV Tiên Sơn:

Cải tạo thay dân dẫn tuyến đường dây không 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 (lộ 173, 174) – TBA 110kV Tiên Sơn; Điểm đầu: Pooctich 110kV TBA 220kV Bắc Ninh 2; Điểm cuối: Pooctich 110kV TBA 110kV Tiên Sơn; Cụ thể: Cải tạo thay dây dẫn, nâng tiết diện từ AC-300 lên ACCC-315 (tương đương dây dẫn AC-400) cho 01 và 02 mạch đường dây không 110kV với tổng chiều dài tuyến 4,02km theo thiết kế kỹ thuật dự toán được duyệt.

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành:

Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/35/22kV (100%/100%/100%), kèm tủ điều khiển xa và các thiết bị đồng bộ.

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng – Hoàn Sơn:

Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/35/22kV (100%/100%/100%), kèm tủ điều khiển xa và các thiết bị đồng bộ.

 

Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM


Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Động thổ khởi công dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công dự án ĐZ & TBA 110kV Kim Thành tại tỉnh Hải Dương.   Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ động thổ dự án ĐZ và TBA 110kV Kim Thành, Hải Dương Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công...

Read more
Written on 24/09/2020, 12:29 by hiennm
dong-tho-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-kim-thanh-tai-tinh-hai-duongThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng chín của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 20 tháng 9 năm...
Written on 24/09/2020, 12:28 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t3-tba-110kv-van-trung-tinh-bac-giangThực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, vào hồi 17h10 ngày 20 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý...
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...