Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công dự án TBA 110kV Sông Công 2 và nhánh rẽ, tỉnh Thái Nguyên

Với mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng thành công Đại hội đảng bộ EVNNPC ngày 05/6/2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 06/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ khởi công Dự án TBA 110kV Sông Công 2 và Nhánh rẽ tỉnh Thái Nguyên.

Công trình TBA 110kV Sông Công 2 và Nhánh rẽ, tỉnh Thái Nguyên thuộc dự án Công trình năng lượng cấp II nhóm C, Công ty cổ phần tư vấn điện Pacific thiết kế. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.Công ty cổ phần đầu tư năng lượng và xây lắp Sông Đà.

 

 Các Đại biểu động thổ khởi công công trình

Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết:Công trình TBA 110kV Sông Công 2 và Nhánh rẽ, tỉnh Thái Nguyên sử dụng nguồn vốn trong nước và có tổng mức đầu tư 72,658 tỷ VNĐ. Dự án dự kiến nghiệm thu và đưa vào vận hành quý IV năm 2020. Sau khi dự án đi vào vận hành sẽ:Đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của khu vực Thành phố Sông Công, đảm bảo nguồn điện khi các khu công nghiệp Sông Công 2, Cụm công nghiệp Bá Xuyên đưa vào vận hành. Đồng thời tạo mạch vòng liên kết giữa các lưới điện trung áp sau các trạm biến áp 110kV đảm bảo an toàn, tin cậy, linh hoạt cấp điện cho các phụ tải của khu vực TP Sông Công và các huyện lân cận; Tạo liên kết giữa lưới điện 110kV trong hệ thống điện miền Bắc, là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cây, ổn định và tối ưu nhất cho hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung; Giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, góp phần nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.


Quy mô xây dựng Công trình TBA 110kV Sông Công 2 và Nhánh rẽ, tỉnh Thái Nguyên:

* Phần đường dây 110kV:

Xây dựng mới đường dây trên không, mạch kép, cấp điện cho TBA 110kV Sông Công 2, sử dụng dây dẫn ACSR-400/51 mm2, chiều dài 50m.

+ Điểm đầu: Khoảng cột 70-71 tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá – đi TBA 110kV Gò Đầm.

+ Điểm cuối: Cột Pooctic TBA 110kV Sông Công 2.

* Phần trạm biến áp:

Xây dựng mới TBA 110/35/22 kV với quy mô 02 MBA công suất 2x63 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 110/35/22 kV với công suất 63 MVA.

Phía 110kV: Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn MBA T1, ngăn phân đoạn (chỉ lắp dao cách ly, dự phòng lắp máy cắt và máy biến dòng điện); dự phòng vị trí cho ngăn lộ MBA T2.

Phía 35 kV: Thiết bị lắp đặt trong nhà, bố trí theo sơ đồ một thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này lắp đặt 7 tủ, gồm có: 01 tủ tổng, 04 tủ xuất tuyến, 01 tủ đo lường và 01 tủ dao cắm.

Phía 22 kV: Thiết bị lắp đặt trong nhà, bố trí theo sơ đồ một thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này lắp đặt 12 tủ, gồm có: 01 tủ tổng, 08 tủ xuất tuyến, 01 tủ đo lường, 01 tủ tự dùng và 01 tủ dao cắm.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPC; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành

                                  Nguyễn Mạnh Hiên Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC

 

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Sáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II, nhóm C có tổng vốn đầu tư là 136,857 tỷ VNĐ, Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty TNHH MTV thương mại và tư vấn đầu tư công nghiệp tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cung cấp thiết bị và lắp đặt, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện xây lắp, Công ty CP đầu tư điện và xây dựng công trình tư vấn giám sát. Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý...

Read more
Written on 01/07/2020, 08:54 by hiennm
le-dong-tho-du-an-dz-va-tba-110kv-lieu-de-tinh-nam-dinhSáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II,...
Written on 10/06/2020, 08:20 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-vu-thu-tinh-thai-binhVới nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện liên tục và ổn định trong những ngày nắng nóng của EVNNPC và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực miền Bắc vào hồi 14h51’...
Written on 09/06/2020, 10:09 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-tba-110kv-song-cong-2-va-nhanh-re-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng thành công Đại hội đảng bộ EVNNPC ngày 05/6/2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025)....
Written on 08/06/2020, 09:01 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-ba-du-an-tai-tinh-bac-ninhThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng năm, chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 03 tháng 6...
Written on 02/06/2020, 14:09 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-mba-t2-tba-110kv-muong-so-tinh-lai-chauHòa trong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công...
Written on 29/05/2020, 16:26 by hiennm
khoi-cong-du-an-dz-110kv-tu-tba-220kv-luu-xa-tba110kv-gang-thep-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công nghị...
Written on 05/05/2020, 09:54 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-binh-luc-tinh-ha-namTrong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng công sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Kỷ niệm 130 năm ngày...
Written on 21/04/2020, 09:22 by hiennm
khoi-cong-du-an-nang-cong-suat-may-bien-ap-t2-tba-110kv-than-uyen-va-may-bien-ap-t2-tba-110kv-phong-tho-tinh-lai-chauVừa qua, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ khởi công Dự án NCS MBA T2 TBA 110kV Than Uyên và Dự án NCS MBA T2 TBA Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là hai dự án thuộc Công trình năng lượng...
Written on 09/04/2020, 14:48 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-dat-mba-t2-tba-110kv-bac-a-nghia-dan-tinh-nghe-anNgày 08/4/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm Lễ khởi công Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An. Đây là một trong các công trình được Tổng công ty...