Ban quản lý dự án lưới điện nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn dự án nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Với nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện liên tục và ổn định trong những ngày nắng nóng của EVNNPC và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực miền Bắc vào hồi 14h51’ ngày 07/6//2020, Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1TBA 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Công tác PCCC chuẩn bị nghiệm thu đóng điện.

Dự án NCS MBA T1 TBA 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong các dự án thực hiện chống quá tải năm 2020 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc, thuộc dự án nhóm C sử dụng vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

MBA T1 TBA 110kV Vũ Thư đã sẵn sàng đóng điện.

Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, chống quá tải TBA 110kV Thái Thụy, TBA 110kV Vũ Thư các trạm biến áp khác trong khu vực; Đáp ứng kế hoạch chuyển lưới điện trung áp từ cấp điện áp 10kV lên 22kV; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt và điều chỉnh tiến độ thực hiện quy hoạch lưới điện 110kV của tỉnh Thái Bình.

Quy mô xây dựng : Dự án NCS MBA T1 TBA 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

* Phía 110kV.

Thay thế MBA T1 hiện có với công suất 25MVA – 115/38,5/11kV bằng MBA 110kV công suất 40MVA cấp điện áp 115/38,5/23kV (kèm tủ điều khiển xa MBA và các phụ kiện lắp đặt) và các thiết bị đồng bộ.

* Phía 35kV.

Tận dụng, lắp đặt lại chống sét van 35kV và đếm sét hiện có của MBA T1 hiện trạng.

Cáp tổng và cáp liên lạc: Thay thế cáp hiện trạng bằng cáp lực 38.5kV: Cu/XLPE/PVC-FR-1x400mm2 (2 sợi/ 1pha) (cáp hiện trạng đang sử dụng: Cu/XLPE/PVC 40,5kV 300mm2 1 sợi/pha).

* Phía 22kV.

Thay thế hệ thống tủ thanh cái C91 bằng hệ thống tủ 22kV mới gồm: 01 tủ tổng, 04 tủ xuất tuyến, 01 tủ tự dùng, 01 tủ đo lường, 01 tủ liên lạc.

Thay thế MBA TD91 hiện có bằng MBA TD 22/0,4kV-100kVA mới.

Lắp đặt mới 03 bộ chống sét van 22kV kèm đếm sét cho MBA T1.

Cáp tổng và cáp liên lạc: Thay thế cáp hiện trạng bằng cáp lực 24kV: Cu/XLPE/PVC-FR-1x500mm2 (2 sợi/ 1pha)(cáp hiện trạng đang sử dụng: Cu/XLPE/PVC 11kV 3x500mm2 2 sợi/pha).

Thay thế cáp tự dùng hiện trạng bằng cáp 24kV: Cu/XLPE/PVC-3x50mm2(cáp hiện trạng đang sử dụng: Cu/XLPE/PVC 11kV 3x35mm2).

* Hệ thống đo lường, điều khiển bảo vệ, SCADA.

Lắp đặt 01 tủ điều khiển xa kèm theo MBA T2 – 40MVA;   01 tủ sa thải phụ tải trung áp;   bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.

* Phần xây dựng:

Cải tạo Móng máy biến áp hiện có phù hợp với MBA 40MVA mới (có dự phòng lắp đặt MBA 63MVA).

Xây dựng mới móng đỡ trụ dao nối đất 72kV kèm chống sét van 72kV cho phù hợp với máy biến áp.

Xây mới bổ sung mương cáp ngoài trời phục vụ lắp đặt cáp điều khiển từ MBA T1 vào nhà điều khiển.

Xây dựng mới hệ thống thang/máng cáp treo trên trần nhà phục vụ đi cáp điều khiển lắp mới và dự phòng trong tương lai.

 

Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM


 

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định

Sáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II, nhóm C có tổng vốn đầu tư là 136,857 tỷ VNĐ, Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty TNHH MTV thương mại và tư vấn đầu tư công nghiệp tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cung cấp thiết bị và lắp đặt, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện xây lắp, Công ty CP đầu tư điện và xây dựng công trình tư vấn giám sát. Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý...

Read more
Written on 01/07/2020, 08:54 by hiennm
le-dong-tho-du-an-dz-va-tba-110kv-lieu-de-tinh-nam-dinhSáng ngày 30/6/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định: thuộc Công trình năng lượng cấp II,...
Written on 10/06/2020, 08:20 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-vu-thu-tinh-thai-binhVới nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện liên tục và ổn định trong những ngày nắng nóng của EVNNPC và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực miền Bắc vào hồi 14h51’...
Written on 09/06/2020, 10:09 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-tba-110kv-song-cong-2-va-nhanh-re-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng thành công Đại hội đảng bộ EVNNPC ngày 05/6/2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025)....
Written on 08/06/2020, 09:01 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-ba-du-an-tai-tinh-bac-ninhThực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng năm, chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 03 tháng 6...
Written on 02/06/2020, 14:09 by hiennm
khoi-cong-du-an-lap-mba-t2-tba-110kv-muong-so-tinh-lai-chauHòa trong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công...
Written on 29/05/2020, 16:26 by hiennm
khoi-cong-du-an-dz-110kv-tu-tba-220kv-luu-xa-tba110kv-gang-thep-tinh-thai-nguyenVới mục tiêu thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ EVNNPC tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Thực hiện thành công nghị...
Written on 05/05/2020, 09:54 by hiennm
ban-quan-ly-du-an-luoi-dien-evnnpc-khoi-cong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-binh-luc-tinh-ha-namTrong không khí thi đua lập thành tích suất sắc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng công sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025); Kỷ niệm 130 năm ngày...