Đóng điện thành công dự án nâng công suất Máy biến áp T2 TBA 110kV Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Ngày 1/7/2020 tại Lai Châu, Ban Quản lý Dự án lưới điện đã đóng điện thành công dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Dự án thuộc công trình năng lượng, cấp II, nhóm C do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành.
  
Dự án có mức tổng đầu tư trên 2,391tỷ đồng. Dự án có này có quy mô: Nâng công suất MBA T2 công suất 16MVA-115/38,5/23kV bằng 25MVA-115/38,5/23kV (MBA được điều động nội bộ từ MBA T1 Tam Nông đã tách khỏi vận hành theo QĐ 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019). Dự án đã được  phê duyệt Báo cáo khả thi kỹ thuật tháng 01/2020 và thực hiện khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020.


 
Công trình MBA T2 TBA 110kV Phong Thổ

Đại diện Ban Quản lý Dự án lưới điện cho biết: Việc đóng điện thành công dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phong Thổ đúng  tiến độ ngay giữa cao điểm của đợt nắng nóng hè 2020 là sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Ban Quản lý Dự án lưới điện. Dự án sau khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện TP Lai Châu và khu vực lân cận; đảm bảo tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Nguyễn Mạnh Hiên - Ban quản lý dự án lưới điện

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...