Động thổ khởi công dự án lắp MBA T3 TBA 110 kV Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện kế hoạch khởi công các dự án trong tháng bảy của EVNNPC, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công dự án lắp MBA T3 TBA 110kV Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang.
 


 

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ động thổ  dự án Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công trình khởi công thực hiện khởi công trong tháng 7 theo kế hoạch của EVNNPC năm 2020.

Ông Vũ Anh Tài – Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Các Dự án này thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C. Các Dự án này do có mức tổng đầu tư được duyệt là 7,304 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu và đưa vào vận hành trong tháng 8 năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Chống quá tải cho MBA T1 và T2 TBA 110kV Vân Trung;  Đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho KCN Vân Trung nhằm phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang; Phù hợp với quy hoạch và hiệu quả kinh tế trong đầu tư cũng như trong vận hành lưới điện cho toàn khu vực.
 

Quy mô xây dựng của Dự án:
*Phía 110kV:
Lắp đặt 01 MBA T3 công suất 63MVA-110/35/22kV (100%/100%/100%), kèm tủ điều khiển xa và các thiết bị đồng bộ theo thiết kế được phê duyệt.
*Phía 22kV:
Thiết bị hợp bộ lắp đặt trong nhà, thiết kế theo sơ đồ một thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này lắp phân đoạn 3 gồm có: 01 tủ máy cắt tổng và 01 tủ phân đoạn; 01 tủ đo lường; 04 tủ máy cắt lộ đi; 01 tủ dao cắm và 03 bộ chống sét van 1 pha ngoài trời kèm bộ ghi sét. Cáp lộ tổng và liên lạc: sử dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC-630mm2, 02 sợi/01 pha, Uđm ≥ 24kV. Lắp đặt mới 01 tủ đấu nối thanh cái, ghép nối tủ dao cắm với tủ hiện trạng của thanh cái C42 hiện hữu. Hệ thống đo lường, điều khiển bảo vệ: Bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và SCADA theo qui định
*Phần trung áp 22kV:
Xây dựng mới 02 xuất tuyến cáp ngầm (điểm đầu tủ xuất tuyến 22kV trạm 110kV Vân Trung - Điểm cuối cột 39 lộ mạch kép 475, 477 trạm 110kV Song Khê) sử dụng cáp 24kV- Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-3x300mm2, chiều dài 260m/lộ (có lớp màn chắn băng và sợi đồng làm trung tính).

  Nguyễn Mạnh Hiên - Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...