Ban Quản lý Dự án lưới điện khởi công dự án ĐZ VÀ TBA 110kV Bãi Trành tỉnh Thanh Hóa

Với quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng năm 2020 của EVNNPC giao cho Ban QLDA lưới điện, ngày 10/7/2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã phối hợp  với các đơn vị liên quan làm Lễ khởi công Công trình ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa.

Công trình ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Công trình năng lượng cấp II nhóm C, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ và Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 4. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

  
Các Đại biểu động thổ khởi công công trình

Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng tái thiết Đức (KfW) và vốn đối ứng trong nước do EVNNPC tự thu xếp và có tổng mức đầu tư 269,848 tỷ VNĐ. Dự kiến dự án sẽ nghiệm thu đóng điện trong năm 2020, sau khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng; từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện phân phối khu vực thị trấn Yên Cát của huyện Như Xuân và lân cận, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật – an toàn vận hành; tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực đông dân cư trong các thành phố/thị xã vừa và nhỏ.

Quy mô xây dựng Công trình ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa:
* Phần đường dây 110kV:
Xây dựng mới 32,7 km đường dây 110kV 2 mạch, dây dẫn ACRS 300 và cải tạo 6,4 km đường dây 2 mạch 110Ba Chè – Nghi sơn hiện có lên 4 mạch; 2 mạch đấu nối trả lại ĐZ 110kV Ba Chè – Nghi Sơn, dây dẫn ACRS 400).
* Phần TBA 110kV:
Xây dựng mới TBA 110 kV với quy mô 02 MBA công suất 2x40 MVA; Giai đoạn một lắp đặt 01 MBA 40 MVA110/35/22 kV và các thiết bị đồng bộ theo thiết kế

.                   Nguyễn Mạnh Hiên Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...