Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Than Uyên tỉnh Lai Châu.

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Liên tịch giữa Chính quyền và Công đoàn Ban QLDA lưới điện góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý dự án năm 2020 của EVNNPC giao năm kế hoạch. Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện đã giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Kỳ Nam – Phó Giám đốc phụ trách Đơn vị quản lý khu vực 1 trực tiếp chỉ đạo công trình này từ khâu lập, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thi công, nghiệm thu và đóng điện đảm bảo An toàn, chất lượng, tiến độ đã được EVNNPC giao.
 

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại TBA 110kV Than Uyên

Ông Phạm Kỳ Nam –  Phó Giám đốc phụ trách Đơn vị quản lý khu vực 1 - Ban QLDA lưới điện cho biết Dự án Nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Than Uyên tỉnh Lai Châu sử dụng vốn Tín dụng thương mại và Trái phiếu do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Ông Nguyễn Trường Giang  –  Trưởng phòng QLCT1 đơn vị quản lý khu vực 1 - Ban QLDA lưới điện cho biết: Dự án Nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Than Uyên tỉnh Lai Châu có mức tổng đầu tư được duyệt là 3,598 tỷ VNĐ và  thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C. Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện huyện Than Uyên và khu vực lân cận. Đáp ứng tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1; Đảm bảo giải tỏa công suất cho các Nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Lai Châu  giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ – BCT ngày 13/4/2018;

 

Quy mô xây dựng Dự án Nâng công suất MBA T2 trạm biến áp 110kV Than Uyên tỉnh Lai Châu:

Lắp đặt máy biến áp T2 công suất 25MVA - 110/38,5/6,3kV (MBA điều động từ TBA Phi Trường, Nam Định đến TBA 110kV Than Uyên Quyết định số 61/QĐ-EVNNPC ngày 9/01/2020   của Tổng công ty điện lực miền Bắc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Than Uyên;

*. Phía 110kV:

Thay thế máy biến áp 110kV T2 hiện có công suất 16MVA - 115/38,5/6,6kV bằng MBA 110kV công suất 25MVA - 115/38,5/6,3kV, kèm tủ điều khiển xa (Điều động nội bộ);

Bổ sung dây dẫn ACSR-240/32 để đấu nối phù hợp với MBA điều chuyển cho dự án và dao nối dất trung tính.

*. Phía 35kV:

Chống sét van 35kV kèm bộ đếm sét đầu cực MBA được tận dụng, tháo, lắp đặt lại ;

Cáp lực lộ tổng phía 35kV của MBA T2, loại 38,5kV-Cu/XLPE/PVC/PVC-1x240mm2 được tận dụng lại. Tháo, lắp lại đầu cáp đấu vào phía MBA.

*. Phía 6kV: Chống sét van 6kV kèm bộ đếm sét đầu cực MBA được tận dụng, tháo, lắp đặt lại;

Mặt bằng bố trí thiết bị tuân thủ theo quy phạm trang bị điện hiện hành.

 

Nguyễn Mạnh Hiên Ban Quản lý dự án lưới điệnBan QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...