Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An

Ngày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong trong những tháng cuối năm 2020 và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Liên tịch giữa Chính quyền và Công đoàn Ban QLDA lưới điện góp thành hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý dự án năm 2020 của EVNNPC giao năm kế hoạch. Ngay sau Lễ khởi công Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á ngày 8/4/2020 Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện đã giao nhiệm vụ cho Ông Trần Thái Sơn –  Phó Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc phụ trách Đơn vị quản lý khu vực 3 trực tiếp chỉ đạo công trình này từ khâu lập, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thi công, nghiệm thu và đóng điện đảm bảo An toàn, chất lượng, tiến độ đã được EVNNPC giao.

Ngày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong trong những tháng cuối năm 2020   và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Liên tịch giữa Chính quyền và Công đoàn Ban QLDA lưới điện góp thành hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý dự án năm 2020 của EVNNPC giao năm kế hoạch. Ngay sau Lễ khởi công Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á ngày 8/4/2020 Ông Vũ Anh Tài - Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện đã giao nhiệm vụ cho Ông Trần Thái Sơn –  Phó Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc phụ trách Đơn vị quản lý khu vực 3 trực tiếp chỉ đạo công trình này từ khâu lập, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thi công, nghiệm thu và đóng điện đảm bảo An toàn, chất lượng, tiến độ đã được EVNNPC giao.


 
Máy biến áp T2 TBA 110kV Bắc Á  trước giờ đóng điện

Dự án này sử dụng vốn Tín dụng thương mại và Trái phiếu do Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Ông Trần Thái Sơn –  Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện kiêm nhiệm Giám đốc Đơn vị quản lý khu vực 3 trực thuộc Ban QLDA lưới điện cho biết: Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An có mức tổng đầu tư được duyệt là 13,657 tỷ VNĐ và thuộc công trình năng lượng, cấp II , nhóm C.

Theo Ông Lê Mạnh Cường Trưởng phòng QLCT 3 – Đơn vị quản lý khu vực 3 việc hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ: Bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung; Đảm bảo vận hành TBA theo tiêu chí N-1; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Nguyễn Mạnh Hiên - Ban Quản lý Dự án lưới Điện

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA…

Ban QLDA lưới điện EVNNPC nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị, Hà Nam

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khâu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban...

Read more
Written on 07/09/2020, 09:20 by hiennm
ban-qlda-luoi-dien-evnnpc-nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t2-tba-110kv-thanh-nghi-ha-namHòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Vừa qua, ngày 30 tháng...
Written on 26/08/2020, 15:17 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-thay-mba-t1-tram-bien-ap-110kv-ha-trung-tinh-thanh-hoaVới quyết tâm thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua” Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh...
Written on 04/08/2020, 16:02 by hiennm
dong-dien-van-hanh-an-toan-du-an-lap-mba-t2-tram-bien-ap-110kv-bac-a-tinh-nghe-anNgày 01/8/2020, Ban quản lý dự án lưới điện -Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Bắc Á tỉnh Nghệ An. Xác định đây là...
Written on 03/08/2020, 20:21 by hiennm
nghiem-thu-dong-dien-van-hanh-an-toan-cong-trinh-nang-cong-suat-mba-t1-tba-110kv-luc-ngan-bac-giangTrong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc, ngày 03 tháng 8 năm...