Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2018

Ngày 19/11/2018, Ban quản lý dự án lưới điện đã tổ chức “Chương trình đào tạo tập huấn công tác văn hóa doanh nghiệp EVNNPC năm 2018” cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức của  Ban.

Thực hiện chỉ thị số 989/CT – EVN ngày 28/2/2018 của Tổng giám đốc EVN và chỉ thị số 599 /CT – EVNNPC ngày 01/3/2018 của Tổng giám đốc EVNNPC về công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp với phương châm: Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả.
 
Ban quản lý dự án lưới điện đã phối hợp với Công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển Nhân tài tổ chức “Chương trình đào tạo tập huấn công tác văn hóa doanh nghiệp EVNNPC năm 2018” cho toàn thể CBCNVC Ban.

Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban sau khi công bố quyết định bổ nhiệm ba đồng chí Phó trưởng phòng, trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 10 năm 2018 về công tác quản lý dự án đã mở đầu chương trình Văn hóa doanh nghiệp với bài giảng “Ban quản lý dự án lưới điện học tập và phát triển 2018”: Ông đã chỉ rõ sự cần thiết đổi mới nguồn nhân lực là phát triển toàn diện, hiệu quả 4 chiều nguồn nhân lực của Ban QLDA lưới điện (Kiến thức – Kỹ năng - Khả năng vượt trội – Kinh nghiệm) và nêu bật  định hướng cụ thể của Ban lãnh đạo NPCPGM về công tác văn hóa doanh nghiệp.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam – Ông Lê Hồng Thanh PGĐ Ban tặng hoa
  Ông Bùi Lê Cường Giám đốc – Giảng viên

Ông Hà Tiến Dũng - Trưởng ban Quan hệ cộng đồng giảng bài Tài liệu văn hóa EVNNPC 2018 với khẩu hiệu EVNNPC VÌ NIỀM TIN CỦA BẠN.

 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam – Ông Lê Hồng Thanh PGĐ Ban tặng hoa
  Ông Hà Tiến Dũng TB Ban QHCĐ EVNNPC  – Giảng viên

Ông Lê Thanh Lưu chuyên gia cao cấp kết thúc chương trình văn hóa doanh nghiệp  với bài giảng “ Các kỹ năng cơ bản có trong văn hóa của người lãnh đạo”.

Nguyễn Mạnh Hiên - Ban quản lý dự án lưới điện