Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp đặt máy T3 TBA 110kV Gò Đầm, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18/11/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Gò Đầm, Tỉnh Thái Nguyên.

Dự án được xây dựng trên Trạm biến áp Gò Đầm, Tỉnh Thái Nguyên với  tổng mức đầu tư 36,511 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện là đơn vị được Tổng Công ty giao quản lý dự án. 
 
 
 
Dự án Lắp đặt MBA T3 TBA 110 kV Gò Đầm được khởi công xây dựng ngày 12/8/2018 với quy mô xây dựng: Lắp MBA 3 63MVA – 115/35/22kV và các thiết bị đồng bộ; 02 lộ xuất tuyến 35kV, 03 lộ xuất tuyến 22kV.
 
Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Khắc phục tình trạng quá tải trong hệ thống phân phối điện, đảm bảo chất lượng, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện. Hoàn thiện lưới điện phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên. Giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Nguyễn Mạnh Hiên - Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC