Ban Quản lý dự án lưới điện - EVNNPC: Tổ chức Chương trình tọa đàm của Giám đốc và Giao lưu gắn kết lan tỏa VHDN EVNNPC năm 2018

Vừa qua, ngày 23/11/2018, Ban quản lý dự án lưới điện tổ chức Chương trình tọa đàm của Giám đốc và Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC năm 2018.

  

Ông Bùi Lê Cường Giám đốc khai mạc chương trình tọa đàm và Giao lưu gắn kết lan tỏa

Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC của Ban QLDALĐ năm 2018

Tham dự Cương trình có Ban giám đốc, Ban CHCĐ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ CNVC Ban. Sau lời khai mạc của Ông Bùi Lê Cường Giám đốc với chủ đề xuyên suốt của chương trình tọa đàm là ĐỔI MỚI – CHUYÊN NGHIỆP – HÀNH ĐỘNG – HIỆU QUẢ  là các tham luận của Ông Phạm Kỳ Nam – Chủ tịch Công đoàn Ban – Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật với việc đổi mới trong công tác chuyên môn của phòng; Bà Hồ Thị Thanh Hà – Trưởng Ban nữ công – TP Tài chính Kế toán trao đổi  tính chuyên nghiệp của công tác thanh quyết toán của phòng; Ông Nguyễn Trường Giang Phó trưởng phòng Vật tư phát biểu về nội dung Hiệu quả công tác quản lý vật tư trong công tác quản lý dự án.

Ông Bùi Lê Cường Giám đốc đã phân tích, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng thực hiện văn hóa doanh nghiệp mà một trong những giá trị cốt lõi của EVN là “Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả” và đánh giá tóm tắt những nội dung đã và đang thực hiện được, nêu rõ những tồn tại cần khắc phục trong công tác VHDN của Ban. Ông Bùi Lê Cường giám đốc quán triệt đến toàn thể lãnh đạo Ban và toàn thể CBCN viên Ban việc cần làm ngay hiện nay là: không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc hiệu quả - năng động, không ngừng đổi mới quy trình và tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được EVNNPC giao cho Ban năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban.

Để tạo không khí sôi động trong chương trình tọa đàm VHDN Ông Bùi Lê Cường có một số câu đố vui có thưởng về truyền thống của Ban. Sau khi xem các clip video về văn hóa doanh nghiệp của Ban là Clip video thông điệp của Tổng giám đốc Thiều Kim Quỳnh đã kết thúc Chương trình tọa đàm.

Một trong nội dung VHDN mà không thể thiếu là việc tổ chức gặp mặt và chia tay 02 cán bộ về nghỉ chế độ hưu trí: Sau khi xem clip video về quá trình hoạt động của Bà Bùi Thị Yến – CV phòng Vật tư, Bà Lê Thị Cung – Nhân viên phòng Tổng hợp, Ông Bùi Lê Cường Giám đốc đánh giá cao những đóng góp của các đồng chỉ nghỉ chế độ lần này đối với EVNNPC nói chung, Ban QLDA lưới điện nói riêng và trao Quà tặng biểu trưng  EVNNPC, tặng hoa cho Bà Yến và Bà Cung.

  

Ông Bùi Lê Cường – Giám đốc tặng Quà biểu trưng EVNNPC và hoa 
cho Bà Bùi Thị Yến và Bà Lê Thị Cung

Như thường lệ Văn hóa sinh nhật là nội dung không thể thiếu trong việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Ban: Ông Bùi Lê Cường Giám đốc Ban đã tặng hoa cho đại diện các phòng có cán bộ sinh nhật trong quý IV năm 2018.


 
Ông Bùi Lê Cường – Giám đốc tặng  hoa sinh nhật
cho đồng chí Tô Châu Giang đại diện phòng Tài chính kế toán

     
Nguyễn Mạnh Hiên – Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC