Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án nâng công suất máy biến áp T2 của TBA 110kV Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ngày 23/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án nâng công suất  MBA T2 của TBA 110kV Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Dự án được triển khai khởi công thực hiện ngày 03/12/2018 tại TBA 110kV Hải Hậu tỉnh Nam Định với  tổng mức đầu tư 19,749 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

 Dự án có quy mô lắp đặt: Lắp 1 MBA công suất 40MVA -115/38,5/23(11)kV (kèm tủ điều khiển từ xa) và các thiết bị đồng bộ.
 
 
Công trình khi đưa vào vận hành là cơ sở để phát triển lưới điện phân phối tỉnh Nam Định theo định hướng các Quy hoạch phát triển trên địa tỉnh và góp phần cung cấp điện an toàn và ổn định cho tỉnh Nam Định và khu vực lân cận.
 
 Nguyễn Mạnh Hiên - NPC PGM