Ban quản lý dự án lưới điện: Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

Vào lúc 0h00 ngày 27/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.

Dự án được triển khai thực hiện tại TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình với  tổng mức đầu tư  25,466 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án Nâng công suất MBA T2 TBA110kV Vũ Thư được khởi công xây dựng ngày 19/11/2018 với quy mô: Lắp đặt mới MBA T2 có công suất 40MVA-115/38,5/23kV (kèm tủ điều khiển từ xa), Hệ thống báo cháy và các thiết bị đồng bộ; Phía 35kV: Bổ sung 01/1 pha sợi cáp lực Cu/XLPE/PVC – 38,5kV (1x300mm2); Phía 22kV: Lắp đặt mới 03 CSV 22kV phía đầu cực MBA (kèm ghi sét).

  
 

MBA T2 40MVA-115/38,5/23kV TBA 110kV Vũ Thư sẵn sàng nghiệm thu đóng điện

     Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Giảm bán kính cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110kV Vũ Thư, qua đó giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho hệ thống điện Thái Bình; Góp phần giảm tải cho TBA 110kV Thái Bình và bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho trung tâm thành phố Thái Bình trong giai đoạn năm 2018 – 2025 và về sau; Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực nói riêng và toàn tỉnh Thái Bình nói chung; Củng cố nâng cao và hoàn thiện bộ máy quản lý điện nông thôn, khu công nghiệp theo hướng tập trung, tái đầu tư lưới điện sau này; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM