Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án nâng công suất máy biến áp T2 của TBA 110kV Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Vào hồi 18h35 phút ngày 27/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án nâng công suất  MBA T2 của TBA 110kV Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án được triển khai khởi công thực hiện ngày 15/12/2018 tại TBA 110kV Móng Cái tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 20,768 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.
 Máy biến áp T2 40MVA -110/35/22kV sẵn sàng đóng điện vận hành

Dự án có quy mô lắp đặt: Lắp 1 MBA công suất 40MVA -110/35/22kV (kèm tủ điều khiển từ xa) và các thiết bị đồng bộ; Phía 35 kV lắp đặt mới chống sét van và bộ ghi sét; Phía 22kV lắp đặt bổ sung mới 02 tủ xuất tuyến 24kV. Thay thế cáp lực Cu/XLPE/PVC 1x300mm2 hiện có bằng cáp Cu/XLPE/PVC 1x630mm2 (mỗi pha 2 sợi). Lắp đặt mới chống sét van 22kV kèm bộ ghi sét.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ đảm bảo khả năng cấp điện an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng của Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.


 Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM