Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Vàng, Tỉnh Phú Thọ

Vào lúc 12h28 phút ngày 28/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã  phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Vàng, Tỉnh Phú Thọ.

  
Di chuyển và tháo dỡ MBA T1 cũ để lắp đặt MBA T1 mới

Dự án được triển khai khởi công thực hiện ngày 05/12/2018 tại TBA 110kV Phố Vàng, Tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư  22,658 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.


  
Hoàn thiện lắp đặt Máy biến áp 40MVA -115/38,5/23kV

Dự án có quy mô lắp đặt: Lắp 1 MBA công suất 40MVA -115/38,5/23kV (kèm tủ điều khiển từ xa) và các thiết bị đồng bộ; Phía 35 kV lắp đặt mới dàn đỡ cáp  và lắp mới bộ ghi sét; Phía 22kV lắp đặt mới: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ phân đoạn, 01 tủ dao cắm, 03 chống sét van 22kV kèm bộ ghi sét. Thay thế cáp lực Cu/XLPE/PVC 1x300mm2 hiện có bằng cáp Cu/XLPE/PVC 1x630mm2 (mỗi pha 2 sợi).

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải mạnh của huyện Thanh Sơn nói riêng và tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020; Đảm bảo khả năng cấp điện an toàn theo tiêu chí N-1 cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM