Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án nâng công suất máy biến áp T1 TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Ngày 30/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án nâng công suất  MBA T1 của TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Tại Phú Thọ dự án được triển khai khởi công thực hiện ngày 11/12/2018 tại TBA 110kV Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ với  tổng mức đầu tư  27,804 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPNP là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

Máy biến áp T1 40MVA -115/38,5/23 kV TBA Phú Thọ 

Dự án có quy mô lắp đặt: Lắp 1 MBA công suất 40MVA -115/38,5/23kV kèm tủ điều khiển xa; Phía 35 kV bổ sung cáp lộ tổng 35kV: 40,5kV -Cu/XLPE/PVC -1x300mm2 1sợi /pha ( năng 331); Phía 22kV: lắp mới thanh cái C41 bao gồm tủ lộ tổng, 5 xuất tuyến, bổ sung tủ dao cắm phân đoạn cho thanh cái C42. Lắp mới cáp lộ tổng và liên lạc 22kV: 24kV -Cu/XLPE/PVC -1x630mm2 2sợi /pha.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ:  Giảm bán kính cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110kV Phú Thọ. Qua đó giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho hệ thống điện tỉnh Phú Thọ; đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải mạnh mẽ của thị xã Phú Thọ nói riêng và tính Phú Thọ nói chung trong giai đoạn 2016-2020.

Dự án Lắp MBA T2 TBA110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang được khởi công xây dựng ngày 30/10/2018 với quy mô: Lắp đặt mới MBA T2 có công suất 63MVA – 110/35/22kV (100/100/100%); và các thiết bị đồng bộ theo thiết kế phê duyệt. Với tổng mức đầu tư 11,375 tỷ đồng.

MBA T2 63MVA - 110/35/22kV (100/100/100%), TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Góp phần giảm tải cho MBA T1 TBA 110kV Vân Trung và bổ sung nguồn trạm 110kV cấp đầy đủ, ổn định, tin cậy cho phụ tải công nghiệp Vân Trung trong giai đoạn 2018 -2025; Phù hợp với Quy hoạch phát triển của điện lực Bắc Giang giai doạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 và các điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Nguyễn Mạnh Hiên - Ban quản lý Dự án lưới điện