Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án nâng công suất máy biến áp T1 của TBA 110kV Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Vào lúc 20h40Ngày 30/12/2018 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án nâng công suất  MBA T2 của TBA 110kV Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.


Dự án được triển khai khởi công thực hiện ngày 20/11/2018 tại TBA 110kV Phủ Lý tỉnh Hà Nam  với  tổng mức đầu tư 29,771 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư.NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án có quy mô lắp đặt: Lắp 1 MBA công suất 63MVA -115/38,5/23kV và các thiết bị đồng bộ. Ngăn lộ 110kV: thay thế biến dòng, di chuyển dao cách ly và dây dẫn phù hợp với MBA thay thế; Phía 35kV: tận dụng CSV 3T2, thay thế các thiết bị khác phù hợp; Phía 22kV: sử dụng lại chống sét van và thay thế mới các thiết bị đồng bộ và sử dụng cáp lực 24kV – Cu/XLPE/PVC – 1x500mm2 dùng 01 sợi cho 1 pha.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ chống quá tải cho MBA T1 TBA Phủ Lý, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường liên kết lưới; Nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện của khu vực tỉnh Hà Nam; Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng của khu vực; Đáp ứng tiêu chí cấp điện N-1 cho MBA.


 Nguyễn Mạnh Hiên - NPCPGM