Đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định, NPCPGM nỗ lực thi công nghiệm thu đóng điện vận hành các dự án nâng công suất và lắp MBA T2

MBA T1 TBA 110kV Vân Trung - Bắc Giang đã sẵn sàng nghiệm thu đóng điện

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC): Đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định việc hoàn tốt nhiệm vụ năm 2018 của EVNNPC giao, ngay từ những ngày đầu tháng 11/2018 Ông Bùi Lê Cường Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ NPCPGM đã quán triệt đến toàn thể Ban lãnh đạo nói riêng và toàn thể CBCNVC Ban QLDA lưới điện nói chung quyết tâm hoàn thành thi công, nghiệm thu đóng điện 08 Dự án nâng công suất MBA và lắp MBA T2 trong tháng 12 năm 2018. Tại các cuộc giao ban hàng tháng, tuần Ông đã chỉ rõ đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và rất phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNVC Ban.

 

 

Ông Bùi Lê Cường – Giám đốc đang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường dự án

 Ông Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc tại hiện trường thi công tại TBA 110kV Phủ lý

Với sự chỉ đạo trực tiếp 24/7 của Giám đốc Bùi Lê Cường, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cũng như nỗ lực không mệt mỏi của các phòng thuộc NPCPGM và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo rất kịp thời, sát sao của Ban lãnh đạo EVNNPC, tin vui đóng điện vận hành an toàn các dự án nâng công suất, lắp MBA T2 dồn dập điện về náo nức toàn 

 

TT

Tên dự án – công trình

Ngày N. Thu đóng điện

1.

Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hải Hậu

23/12/2018

2.

Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Móng Cái

27/12/2018

3.

Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình

27/12/2018

4.

Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Vàng - Phú Thọ

28/12/2018

5.

Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

29/12/2018

6.

Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

30/12/2018

7.

Lắp MBA T2 TBA 110kV Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

28/12/2018

8

Lắp MBA T2 TBA110kV Vân Trung – Bắc Giang

30/12/2018

 Ông Lề Hồng Thanh – Phó Giám đốc tại hiện trường TBA 110kV Phố Vàng

 Bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thực hiện các Dự án nâng công suất MBA và lắp các MBA T2 là một dự án dù phức tạp, có yêu cầu về tiến độ gấp, phải đáp ứng hiệu quả kinh tế, chính trị và đòi hỏi an toàn tuyệt đối trong khi thực hiện dự án. Đó là: Sự năng động, sâu sát và quyết đoán cao của Giám đốc và lãnh đạo của các Phòng chuyên môn trong công tác quản lý dự án từ khâu lập FS, phê duyệt TKKTDT, Thi công và nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình.

  • Sự năng động, sâu sát và quyết đoán cao của Giám đốc và lãnh đạo của các Phòng chuyên môn trong công tác quản lý dự án từ khâu lập FS, phê duyệt TKKTDT, Thi công và nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn công trình.
  • Sự phối hợp chặt chẽ và giải quyết các vướng mắc rất kịp thời giữa các Phòng chuyên môn trong NPCPGM với các Ban thuộc EVNNPC, Đơn vị tư vấn thiết kế, Trung tâm điều độ (A0), Các đơn vị quản lý vận hành.
  • Sự vào cuộc rất quyết liệt của Giám đốc, các phó Giám đốc phụ trách dự án, các phòng QLCT, Phòng KTKTDT, Phòng KH, Phòng VT trong sự phối hợp giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong khi thực hiện dự án.

 Việc thực hiện thành công các dự án trên đã minh chứng rằng: Giám đốc, Ban lãnh đạo NPCPGM với “Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả” đã đem đến sự lan tỏa của Chương trình văn hoá doanh nghiệp EVNNPC năm 2018 với khẩu hiệu ĐỔI MƠÍ – CHUYÊN NGHIỆP – HÀNH ĐỘNG – HIỆU QUẢ đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý dự án.         

 

Nguyễn Mạnh Hiên – Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC