BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày 15/01/2019 Ban quản lý dự án lưới điện tổ chức Hội nghị công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Lê Minh Tuấn – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các đồng chí đại diện các Ban trực thuộc Tổng Công ty.

Ông Bùi Lê Cường Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện Chủ trì Hội nghị.

Sau chương trình ca nhạc chào mừng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh NPCPGM là phát biểu khai mạc hội nghị của Ông Bùi Lê Cường Giám đốc.

Hội nghị đã nghe:

  • Báo cáo tổng kết công tác của Ban năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của EVNNPC do Ông Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc trình bày.
  • Tham luận của Bà Hồ Thị Thanh Hà Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ông Phạm Ngọc Oánh – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Đền bù và Bà Vũ Thị Thu Dung - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Quản trị.

Hội nghị đã nhất trí cao với bản báo cáo công tác quản lý dự án năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 cũng như các tham luận của các đơn vị.

Đặc biệt với lời phát biểu của Ông Lê Minh Tuấn – Phó tổng giám đốc NPC đã tâm sự, chia sẻ và phân tích những mặt tích cực, hạn chế tồn tại của Ban và Ông cũng đề nghị Ban QLDALĐ trong năm 2019 không ngừng củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo xắp xếp lại số lao động đã được EVNNPC điều chuyển từ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc về Ban để bổ sung thêm lao động có đủ năng lực sản xuất trình độ cao đáp ứng các công trình có tính kỹ thuật cao của ngành điện, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của EVNNPC đối với đơn vị, tăng doanh thu, bảo đảm lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn. Rà xoát, hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn thiện các quy trình quản lý dự án để cập nhật kịp thời công tác quản lý đầu tư trên phần mềm, nghiệm thu thanh toán, quản lý tài chính, … Đồng thời phát huy áp dụng khoa học công nghệ cao, tiên tiến nhằm tăng thêm hiệu quả trong công tác quản lý dự án. Ông đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp trong công tác quản lý dự án giữa Ban QLDA lưới điện với các Ban liên quan của Tổng công ty điện lực Miền Bắc nhằm thực hiện tốt các dự án trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Phân công các Phó Giám đốc dự án chỉ đạo các phòng liên quan về công tác sáng kiến hợp lý hóa trong quản lý dự án cũng như chú trọng đến công tác thi đua để động viên kịp thời các Cán bộ CNVC có thành tích xuất sắc trong quản lý dự án.

Một số hình ảnh Hội nghị:


 

Ông Lê Minh Tuấn –Phó Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Ông Bùi Lê Cường – Giám đốc NPCPGM trao giấy khen và chụp ảnh kỷ niệm

với các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Chương trình văn nghệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NPCPGM

 Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM