Ban Quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn giai đoạn 1 Dự án Nâng công suất MBA T1 của TBA 110 kV Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Toàn cảnh MBA T1 công suất  40MVA -115/35/22kV trước giờ nghiệm thu đóng điện

Vào hồi 16h12 phút ngày 24/01/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC  vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn giai đoạn Dự án Nâng công suất  MBA T1 của TBA 110 kV Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.

Ông Hoàng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Thực hiện chương trình chống quá tải năm 2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực nói riêng và toàn tỉnh Thái Bình nói chung; Đảm bảo đồng bộ với kế hoạch cải tạo lưới điện phân phối của Công ty Điện lực Thái Bình; Phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 -2025 có xét đến năm 2035 đã được bộ Công thương phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư 8,229 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án nâng công suất MBA T1 TBA 110 kV Kiến Xương, có quy mô xây dựng: (Giai đoạn 1)

Phía 110kV: Thay MBA T1 công suất 25MVA-110/35/10kV bằng MBA 110kV công suất 40MVA-110/35/22kV; Đảo pha A và C phía 110kV phía ngăn lộ 171 và ngăn lộ 112 và các thiết bị đồng bộ.

Phía 22kV: Chuyển đấu nối dãy tủ C42 hiện hữu sang đấu nối vào MBA  T1 lắp đặt mới.

            
Nguyễn Mạnh Hiên - NPC PGM