Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 của TBA 110 kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Vào hồi 12h20 phút ngày 25/3/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất  MBA T1  của TBA 110 kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án đã được khởi công ngày 30/11/2018 có tổng mức đầu tư 23,684 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.


Ông Lê Hồng Thanh - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Thực hiện chương trình chống quá tải và lắp MBA T1 năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Đáp ứng công suất cung cấp cho các phụ tải ngày càng tăng trong khu vực và phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020; Đảm bảo khả năng cấp điện theo tiêu chí N-1 phía MBA (nếu cắt điện hoặc sự cố 01 MBA thì vẫn còn nguồn cấp cho phụ tải).
 

Nguyễn Mạnh Hiên - Ban Quản lý dự án lưới điện