Ban quản lý dự án lưới điện: Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

Ngày 24/3/2019, Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Đây là dự án thực hiện chống quá tải năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quang Châu có tổng mức đầu tư  24,009 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

 

Ông Hoàng Minh Tuấn Phó Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Thực hiện chương trình chống quá tải năm 2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Chống quá tải cho  MBA T1 TBA Quang Châu; Đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho Khu công nghiệp Quang Châu và khu vực lân cận; Phù hợp với Quy hoạch phát triển của Điện lực Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

 

 Nguyễn Mạnh Hiên - Ban Quản lý dự án lưới điện