Ban Quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110kV Yên Bình 3, Tỉnh Thái Nguyên

Vào hồi 14h55 phút ngày 31/3/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn giai đoạn Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110 kV Yên Bình 3, Tỉnh Thái Nguyên.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Thực hiện chương trình chống quá tải năm 2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Đáp ứng công suất cung cấp cho các phụ tải khu công nghiệp Yên Bình, đặc biệt là các phụ tải quan trọng của tổ hợp công nghệ cao Samsung. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải khu công nghiệp Yên Bình; Đảm bảo khả năng cấp điện theo tiêu chí N-1phía MBA (nếu cắt điện hoặc sự cố 01MBA thì vẫn còn nguồn cấp cho phụ tải).

 

Dự án được khởi công ngày 26/01/2019, có tổng mức đầu tư 37,319 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110 kV Yên Bình 3, Tỉnh Thái Nguyên có quy mô xây dựng:

* Phía 110kV: Lắp đặt mới 01 ngăn lộ tổng MBA T3 - 63MVA bao gồm: 01 MC, 03 máy biến dòng, 03 bộ CSV , 01 bộ DCL 3 pha 1 lưỡi tiếp đất, 01 bộ DCL 3 pha 2 lưỡi tiếp đất, 01 bộ dao trung tính 72kV và CSV 72kV.

* Phía 35kV: Lắp 03 CSV 35kV kèm ghi sét.

* Phía 22kV:

- Lắp đặt 01 tủ lộ tổng, 02 tủ liên lạc, 08 tủ lộ xuất tuyến, 01 tủ đo lường

- Cải tạo tủ TU-C41 để đấu nối cáp liên lạc với thanh cái C43 lắp mới.

- Lắp 03 CSV 22kV kèm ghi sét.

Một số hình ảnh của dự án:

Lắp đặt các thiết bị ngăn lộ 110kV của MBA T3 TBA 110kV Yên Bình 3

MBA T3 TBA 110kV Yên Bình 3 công suất 63MVA trước giờ nghiệm thu đóng điện

Nguồn và ảnh QLCT2 - Nguyễn Mạnh Hiên NPC PGM