Ban quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Đường dây và TBA 110 kV Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - Thuộc dự án: Phân phối hiệu quả (DEP)

Vào hồi 4h00 phút ngày 01/4/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Đường dây và TBA 110 kV Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Viết Xuân – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Đảm bảo tính tối ưu về kết lưới, linh hoạt trong vận hành giảm thời gian mất điện do sự cố, nâng cao độ tin cậy trong cấp điện; Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng trong khu vực…..

Dự án được khởi công ngày 18/10/2018 và có tổng mức đầu tư 85,018 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. NPCPGM là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án đường dây 110kV và TBA 110kV Hưng Nguyên có quy mô xây dựng: Xây dựng mới 0,034 km đường dây 110kV mạch kép cấp điện cho TBA 110kV Hưng Nguyên; Xây dựng mới TBA 110kV Hưng Nguyên với quy mô 2 ngay, trước mắt lắp 01 MBA 63MVA- 110/35/22kV và hệ thống thông tin, SCADA (kết nối và trung tâm điều độ Hệ thống điện Miền Bắc) theo quy định.

Một số hình ảnh của dự án:

  MBA 63MVA -110/35/22kV  đã sẵn sàng đóng điện

Ngăn lộ 110kV Trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên

 Nguyễn Mạnh Hiên NPC PGM