BAN QUẢN LÝ DỰÁN LƯỚI ĐIỆN Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án lắp MBA T3 trạm biến áp 110kV Đồng Văn Tỉnh Hà Nam

Dự án lắp MBA T3 TBA 110kV Đồng Văn Tỉnh Hà Nam do Tổng công ty điện lực Miền Bắc là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưới điện được giao quản lý A đã được khởi công từ tháng 02/2019.

         Khu công nghiệp Đồng Văn là một trong những khu CN trọng điểm không những của tỉnh Hà Nam mà còn là của cả nước. Với tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước tính hàng nghìn tỷ/năm, với tốc độ tăng trưởng 12-15%/năm do vậy đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy phục vụ sản xuất cho KCN là hết sức cần thiết và cấp bách. Hiện tại, KCN Đồng Văn đang được cấp điện bằng 3 TBA 110kV với tổng công suất đặt 252 MVA.

         Để đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tiếp theo các dự án TBA 110kV Đồng Văn 3, Đồng Văn 4 mới được đóng điện, Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã quyết định đầu tư dự án “Lắp MBA T3-TBA 110kV Đồng văn” với quy mô: Lắp đặt hoàn thiện thiết bị cho ngăn MBA T3 bao gồm: 01 MBA 63MVA-110/35/22kV, 01 phân đoạn thanh cái 35kV, 01 phân đoạn thanh cái 22kV cùng các HT điều khiển, bảo vệ, đo lường, thông tin, SCADA và ĐKTX.

         Dự án, đến thời điểm hiện tại các thiết bị chính như MBA, các tủ hợp bộ 35kV và 22kV, tủ điều khiển, bảo vệ và vật tư khác đã tập kết tại hiện trường.

         Với tinh thần khẩn trương, được sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc, phó Giám đốc Ban quản lý dự án cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng thuộc PMU1 và nhà thầu thi công, mặc dù trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng với quyết tâm hoàn thành đóng điện dự án vào trung tuần tháng 5 tới, các đơn vị vẫn nỗ lực trên công trường trong thời tiết nắng nóng, các công việc chính như lắp đặt MBA 63MBA-110/35/22kV, lắp đặt các thiết bị: MC, DCL, TI, TU 110kV, các tủ ĐKBV đã cơ bản hoàn thành, đang kéo rải và đấu nối cáp nhị thứ cho các hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ, thông tin, SCADA và ĐKTX. Tại công trường, công tác xây lắp đến đâu, gọn gàng đến đó, mọi vấn đề kỹ thuật đều được chỉ đạo xử lý kịp thời. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng.

Một số hình ảnh thi công của dự án


 

MBA 63MVA-110/35/22kV đã được lắp đặt vào vị trí vận hành

Lắp đặt xong TI 110kV

 

Lắp đặt, đấu nối hoàn thành tủ MK

Lắp đặt DCL 110kV

                                                                    Đồng Văn, ngày 30/4/2019     PUM1 – BA1