Ban Quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110kV Đồng Văn, Tỉnh Hà Nam

Vào hồi 13h45 phút ngày 20/5/2019, Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã  phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110 kV Đồng Văn, Tỉnh Hà Nam.

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty điện lực miền Bắc, kỷ niệm 20 năm thành lập Ban quản lý dự án lưới điện, Máy biến áp T3, TBA110kV Đồng Văn tỉnh Hà Nam đã được Hội đồng nghiệm thu Tổng công ty điện lực miền Bắc nghiệm thu và đóng xung kích hồi 11 h23 phút ngày 20/5/2019 và mang tải an toàn hồi 13h45 cùng ngày. 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện cho biết: Để hoàn thành công trình đúng tiến độ Ban đã tập trung nhân vật lực thi công cả trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và đặc biệt trong các ngày  19 và 20/5/2019 nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 420C để đẩy nhanh tiến độ thi công nghiệm thu bàn gaio công trình. Dự án khi đưa vào vận hành sẽ: Đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải mạnh mẽ của khu công nghiệp Đồng văn nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung trong giai đoạn 2016- 2020; Giảm bán kính cung cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110kV Đồng văn, qua đó giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho hệ thống điện tỉnh Hà Nam; Củng cố nâng cao và hoàn thiện bộ máy quản lý điện nông thôn, khu công nghiệp theo hướng tập trung, tái đầu tư lưới điện sau này; Là cơ sở để phát triển lưới điện phân phối tỉnh Hà Nam theo định hướng Quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh.

Dự án được khởi công ngày 01/12/2018, có tổng mức đầu tư 42,204 tỷ đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án. 

Dự án Lắp MBA T3 của TBA 110 kV Đồng Văn tỉnh Hà Nam có quy mô xây dựng: 

Phía 110kV: Lắp đặt mới MBA T3 - 63MVA – 110/35/22kV -100/100/100% Lắp ngăn lộ tổng 110kV cho MBA T3 gồm: 01 MC, 03 máy biến dòng, 03 bộ CSV 96kV , 01 bộ DCL 3 pha 1 lưỡi tiếp đất, 01 bộ DCL 3 pha 2 lưỡi tiếp đất, 01 bộ dao trung tính 72kV và CSV 72kV.

 Phía 35kV: Lắp  01 tủ máy cắt tổng , 01 tủ đo lường, 01 tủ phân đoạn, 02 tủ máy cắt lộ đi, Lắp 03 CSV 35kV kèm ghi sét và các thiết bị đồng bộ.

 Phía 22kV: Lắp đặt 01 tủ lộ tổng, 01 tủ phân đoạn, 01 tủ dao cắm, 03 tủ lộ xuất tuyến, 01 tủ đo lường và các thiết bị đồng bộ.
Một số hình ảnh của dự án:


Lắp đặt hiệu chỉnh MBA T3 TBA 110kV Đồng Văn.

  
MBA T3 TBA 110kV Đồng Văn công suất  63MVA  trước giờ nghiệm thu đóng điện.

  


 Nguyễn Mạnh Hiên - NPC PGM