Triển khai dự án đường dây và Trạm máy cắt 110kV Điện Biên 2

Chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập EVNNPC 06/10/1969 -06/10/2019, sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC đã làm Lễ động thổ Công trình ĐZ và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2, tỉnh Điện Biên.

Đây là dự án sử dụng vốn vay TDTM và vốn khấu hao cơ bản của Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong 4 công trình trọng điểm EVNNPC giao thực hiện trong tháng 9 năm 2019.

Đại diện đơn vị thi công và Ban QLDA lưới điện tại Lễ khởi công dự án

Ông Lê Hồng Thanh – Phó Giám đốc phụ trách PMU1 cho biết:
Dự án Công trình ĐZ và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2, tỉnh Điện Biên có quy mô xây dựng:
* ĐZ110kVđấu nối:  xây dựng mới đường dây trên không, mạch kép, sử dụng dây dẫn ACSR-240mm2, chiều dài khoảng 1,489km;
    
* ĐZ35kV cấp điện tự dùng: Điểm đầu: Cột 15 nhánh rẽ Na Dôn lộ 377-E21.2.151; Điểm cuối: TBA 110kV Điện Biên 2; Số mạch 02 mạch (treo trước 1 mạch) và có chiều dài tuyến: 1.225km (trong đó 1.149m là tuyến đường dây trên không  và 76m cáp ngầm vào trạm). Sử dụng dây dẫn: Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 và cáp ngầm 35kV cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-Water35kV-2*240mm2.

 * Trạm cắt 110kV Điện Biên: Xây mới trạm cắt 110kV Điện Biên 2 với 04 ngăn lộ đường dây đến và 02 ngăn MBA theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có phân đoạn. Giai đoạn này xây dựng 03 ngăn lộ đương dây, 01 Ngăn liên lạc theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có máy cắt phân đoạn và dự phòng lắp đặt các thiết bị đồng bộ.

Dự án Công trình ĐZ và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2, tỉnh Điện Biên đã được Trung tâm tư vấn thiết kế NGC (nay là NPSC) thiết kế và được Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt triển khai thi công thực hiện.

Dự án này có mức tổng đầu tư được duyệt là 43,690 tỷ VNĐ dự kiến nghiệm thu đưa vào vận hành trong Quý I năm 2020. Việc động thổ và hoàn thành đúng tiến độ dự án này sẽ giải tỏa công suất nguồn thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Điện Biên (các NMTĐ Sông Mã 1, Sông Mã 2, Sông Mã 3) lên hệ thống điện. Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện lưới điện 110kV; Tiền đề cho việc lắp máy biến áp bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực dự án nói riêng và toàn tỉnh nói chung; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được công Bộ Công thương phê duyệt.

Nguyễn Mạnh Hiên - EVNNPCPGM