Ban quản lý dự án lưới điện: Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Thay MBA T1 TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty diện lực miền Bắc về việc tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện của khu vực thành phố Thanh Hóa và khu vực lân cận của tỉnh Thanh Hóa. Vào hồi 18h00’ ngày 20/01/2020, Ban Quản lý dự án lưới điện NPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn Dự án Thay MBA T1 TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa.

 

Toàn cảnh TBA 110kV Núi Một trước giờ G
 

Dự án Thay MBA T TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa thuộc Công trình năng lượng cấp II - nhóm C và có tổng mức đầu tư  19 tỷ VNĐ do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án lưới điện NPC là đơn vị được EVNNPC giao quản lý dự án.

 

Di chuyển  MBA T1 TBA Núi Một vào vị trí lắp đặt

Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Đảm bảo tính tối ưu về kết lưới, linh hoạt trong vận hành giảm thời gian mất điện do sự cố, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện; Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng trong khu vực.
Quy mô xây dựng : Dự án Thay MBA T TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa

 a. Phía 110kV:
Thay MBA T1 công suất 63MVA - 115/38,5/11kV bằng MBA 63MVA - 115/38,5/23(11)kV, kèm tủ điều khiển xa và thiết bị đồng bộ khi thay MBA (MBA được điều động từ nguồn dự phòng của Tổng công ty).
 - Lắp đặt lại dao cách ly trung tính và chống sét van 72kV hiện có.
 - Đấu nối lại thiết bị sử dụng dây dẫn ACSR-240mm2.
 b. Phía 35kV: 
- Sử dụng lại thiết bị hiện có của trạm.
- Lắp đặt lại chống sét van 35kV, kèm đồng hồ đếm sét hiện có của MBA T1.
- Bổ sung chuỗi sứ đỡ thanh cái 35kV ngoài trời.
- Đấu nối lại thiết bị sử dụng dây dẫn ACSR-500mm2.
  c. Phía 22kV: Lắp mới chống sét van 22kV (kèm bộ đếm sét) đầu cực MBA T1.
  d. Phía 10kV:
    - Đấu nối lại cáp lực, lắp đặt lại chống sét van 10kV, kèm đồng hồ đếm sét hiện có của MBA T1.
  e. Hệ thống điều khiển:
- Thay thế, lắp đặt mới 01 tủ điều khiển xa cho MBA T1.
- Lắp đặt hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị lắp mới (cáp có đặc tính chống chuột, chống ngặm nhấm, chống cháy theo tiêu chuẩn) và các phụ kiện kết nối các thiết bị lắp mới và hệ thống TB hiện có. Khai báo bổ sung các tín hiệu của VTTB mới lên hệ thống điều khiển hiện có của trạm.
   f. Hệ thống rơle bảo vệ: Bảo vệ máy biến áp T1, Phía 110kV, Phía 35kV, Phía 11kV Sử dụng hệ thống rơ le bảo vệ hiện có tại trạm.
   g. Hệ thống đo lường: Sử dụng hệ thống đo lường hiện có tại trạm.
   h. Hệ thống thông tin, SCADA: Sử dụng hệ thống thông tin, Scada hiện có của trạm.
 Tín hiệu SCADA của MBA T1 TBA 110kV Núi Một được thực hiện vào giai đoạn sau (Theo dự án kết nối về TTĐKX tỉnh Thanh Hóa do Công ty điện lực Thanh Hóa chủ đầu tư thực hiện).
  i. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Sử dụng hệ thống PCCC hiện có của trạm.
  j. Hệ thống chống sét, nối đất của trạm:
   - Bổ sung dây nối thép mạ kẽm để nối các thiết bị lắp đặt mới với hệ thống nối đất hiện có của trạm.
  g. Giải pháp xây dựng chính: Cải tạo hố thu dầu móng MBA T1.


 Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM