Tổng công ty Điện lực miền Bắc công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc

Sáng 01/7/2020 Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc. Tham dự Lễ công bố có bà Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; các ông trong Thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị phụ trợ, lãnh đạo các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Xuất phát từ quy mô của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nhiệm vụ và vai trò trong việc đảm bảo cung cấp điện và xây dựng các công trình đầu tư lưới điện để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày 14/4/2020 HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Nghị quyết số 159/NQ-HĐTV về việc: Thông qua phương án triển khai thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Ban quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc được thành lập với nhiệm vụ quản lý các dự án do EVNNPC quản lý và làm chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, đứng trước bối cảnh với khối lượng đầu tư lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong những năm qua. Cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ các dự án đối với 2 ban, Ban Quản lý dự án lưới Điện và Ban Quản lý dự án phát triển điện lực. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho phép thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc một đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp để cùng hai bản Quản lý hiện nay đáp ứng được yêu cầu đầu tư các công trình điện, cũng như sử dụng tối ưu nguồn lực về con người và nhân lực làm công tác quản lý dự án tại địa phương. Sự ra đời của Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc sẽ đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng với quy mô, tầm vóc của Tổng công ty trong số các Tổng công ty phân phối trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc, phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, tất cả vì nhiệm vụ và mục tiêu tăng trưởng của Tổng công ty, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển phụ tải và vận hành lưới điện của địa phương. Tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng các quy định của Tổng công ty về công tác đầu tư xây dựng, được kiểm soát rõ ràng và chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh trao quyết định cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc

Tất cả CBCNV Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc phải nghiêm túc đề cao công tác Văn hóa doanh nghiệp trong xử lý các công việc, đặc biệt là trong nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương. Thực hiện ngay việc xây dựng và duy trì các hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với CBCNV. Mọi quy trình quy định phải được ngay từ những ngày đầu, tạo một thói quen và nề nếp làm việc quy củ cho CBCNV, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh mong muốn, Ban Quản lý dự án lưới Điện, Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực và Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc sẽ là một tập thể 3 đơn vị với lực lượng mạnh và giàu kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm của Tổng công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đáp ứng toàn bộ yêu cầu về công tác vận hành, yêu cầu về công tác phát triển điện năng, vì mục tiêu đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Trần Huy Hoàng Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình đoàn kết, đồng lòng cùng  tập thể Cán bộ công nhân viên Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc nỗ lực triển khai công tác Quản lý dự án, thực hiện đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả nhằm mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao; Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,  đoàn kết, thống nhất.

Trần Huy Hoàng Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Huy Hoàng hy vọng, Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các Lãnh đạo Tổng Công ty, sự phối hợp của các các Ban chuyên môn Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và đặc biệt là của các đồng chí Giám đốc các Công ty Điện lực để Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.


Việt Hạnh – Ban TT.EVNNPC

Written on 03/08/2020, 10:46 by hiennm
cong-ty-dien-luc-bac-giang-dong-dien-du-an-duong-day-110-kv-bac-giang-luc-nam-mach-2Ngày 02/8/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện tổ chức nghiệm thu đóng điện dự án cải tạo xây mới đường dây 110 kV Bắc Giang - Lục Nam (mạch 2), việc đóng điện đưa...