TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG và TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TRÊN KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH, PHÚ THỌ

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

01 Thứ tư,31/07/2019 18.0 114.1 TD 56 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

01 Thứ năm,01/08/2019 20.3 110.7 TS 65 km/giờ
13 Thứ năm,01/08/2019 21.3 109.3 TS 76 km/giờ
01 Thứ sáu,02/08/2019 21.4 108.3 TS 76 km/giờ
13 Thứ sáu,02/08/2019 21.4 106.7 TD 46 km/giờ
01 Thứ bảy,03/08/2019 21.0 105.5 LOW 28 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9:00 sáng, ngày 31/07/2019

CHÙM ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO  

 

 

 

  Hiện nay, trên khu vực tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đang có mưa vừa, lượng mưa đo được trong 2 giờ qua tại trạm BQL Ngọc Sơn: 21.8mm, trạm Quý Hòa: 26.0mm (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), trạm Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình): 25.8mm; trạm Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ): 24.0mm, trạm Cự Thắng (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ): 21.9mm...
      Cảnh báo: 
      Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 10-20mm, có nơi trên 40mm.
      Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đặc biệt tại các huyện:
      Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:
      -    Tỉnh Hòa Bình: Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc.
      -    Tỉnh Phú Thọ: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập.
      Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:
      -    Tỉnh Hòa Bình: Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Yên Thủy.
      -    Tỉnh Phú Thọ: Phù Ninh, Tân Sơn, Tam Nông.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.


Tin phát lúc: 06h20


Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn/