TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 3)01082019

IN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

10 Thứ năm,01/08/2019 20.2 110.6 TS 83 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

10 Thứ sáu,02/08/2019 21.1 108.5 TS 85 km/giờ
10 Thứ bảy,03/08/2019 21.0 106.4 TD 46 km/giờ
10 Chủ nhật,04/08/2019 20.4 103.5 LOW 37 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo

*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 2:30 chiều, ngày 01/08/2019

nguồn:http://www.nchmf.gov.vn