TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 3 02082019

Vị trí tâm bão (11 giờ ngày 02/8): Khoảng 21,2oN; 109,1oE, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 170km về phía Đông.

 

Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

 

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

 

Lưu ý: Chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 14h30 ngày 02/8.

Tin phát lúc: 11h20

 

   
       
  Các tin khác >>      
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3) (02/08/2019 11:10:55 SA)
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 3) (02/08/2019 11:10:55 SA)