Thông báo khẩn về việc thi tìm hiểu 65 năm EVN

Các cán bộ công nhân viên Ban truy cập:

- Đăng nhập vào địa chỉ website https://elearning.evn.com.vn

- Sử dụng tài khoản: Tài khoản Email của CBCNV trên hệ thống HRMS ví dụ quangnh, quynhhd….; Password: hocmai@2018để tham gia cuộc thi.

Ghi chú: để nhận được hỗ trợ về việc đăng nhập, cách thức thi trên phần mềm E-learning CBCNV liên hệ với cán bộ phụ trách đào tạo và công nghệ thông tin của đơn vị mình hoặc liên hệ qua hộp Ngoại tuyến trên phần mềm.