BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCOV

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại văn bản số 379/EVNNPC - TCNS ngày 03/02/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vizut nCOV gây ra, ngày 09/02/2020 Ban quản lý dự án lưới điện đã tổ chức thực hiện phun hóa khử khuẩn bề mặt tại văn phòng làm việc cơ quan.

Một số hình ảnh thực hiện tại văn phòng làm việc Ban quản lý dự án lưới điện tại số 22 ngõ 399 Âu Cơ, Nhật tân Tây Hồ, Hà Nội:

 

Một số nội dung đã triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vizut nCOV gây ra:

1.Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, EVNNPC trên Web site: http://evnnpcba1.vn/

2. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vizut nCOV của Ban QLDA lưới điện.

3. Mua súng đo nhiệt độ, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang để phòng dịch và phát miễn phí cho khách hàng khi làm việc tại Ban.

4. Ký hợp đồng “phun hóa khử khuẩn bề mặt tại văn phòng làm việc cơ quan”.

Nguyễn Mạnh Hiên NPCPGM