Lễ khởi công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khai Quang

            Ngày 22/10/2020, Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc phối hợp với Công ty điện lực Vĩnh Phúc và Nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Tập đoàn TOJI, tổ chức lễ khởi công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khai Quang.

            Dự án sử dụng vốn tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là một trong các công trình trọng điểm thực hiện khởi công trong tháng 10 theo kế hoạch của EVNNPC năm 2020.

            Ông Phan Hồng Việt – Phó Giám đốc phụ trách PMU2 Ban QLDA lưới điện cho biết: Dự án này thuộc Công trình năng lượng, cấp II nhóm C và có tổng mức đầu tư được duyệt là 35.374 tỷ VNĐ. Dự kiến công trình nghiệm thu và đưa vào vận hành trong tháng 12 năm 2020. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện Khu công nghiệp Khai Quang nói riêng và toàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, đảm bảo tiêu chỉ N-1; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Khai quang1

            Quy mô xây dựng của Dự án:

Phía 110kV: Lắp mới MBA T2 với công suất 63MVA (110/35/22kV), kèm tủ điều khiển xa (có khả năng vận hành song song cùng MBA T1 hiện hữu). Lắp đặt 01 ngăn lộ cho MBA T2 gồm: 01 máy cắt, 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 lưỡi tiếp đất, 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 lưỡi tiếp đất, 03 bộ chống sét van 96kV, 01 bộ chống sét van trung tính 72kV và 01 bộ dao cách ly trung tính 72kV. Di chuyển 03 bộ biến dòng điện 01 pha có tỷ số biến dòng 400-600-800/5/5/5A từ TBA 110kV Vĩnh Yên về lắp tại ngăn MBA T2 TBA 110kV Khai Quang. Hoàn thiện sơ đồ ngăn liên lạc gồm: 01 máy cắt, 03 bộ biến dòng điện 01 pha.

Phía 35kV: Lắp đặt 03 bộ chống sét van 35kV.

Phía 22kV: Lắp đặt mới dãy tủ 22kV cho MBA T2, bao gồm: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ liên lạc, 05 tủ máy cắt lộ đi; Lắp đặt 03 bộ chống sét van 22kV; Cáp tổng 22kV: Sử dụng 03 sợi cho mỗi pha, cáp 24kV-Cu-XLPE/PVC/ 1x500mm2; Cáp trung tính: sử dụng 3 sợi 1kV-Cu/XLPE/PVC-1x400mm2.

            Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc, SCADA, camera giám sát và PCCC tự động: Được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPC; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

   Phạm Văn Kiểm - Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC